Märksõnad: Ehitussektor, Eksport, Energia, Eratarbimine, Kaupade eksport, Majandus, Majanduskriis, SKP, Väliskaubandus, Välisnõudlus