Avalehele
Eesti toiduainetööstus püsib raskuste kiuste tugev (video)

Eesti toiduainetööstus püsib raskuste kiuste tugev (video)

04.05.2016

Geopoliitiliselt keerulisele olukorrale vaatamata on Eesti toiduainetööstus toodangumahtu langetanud vaid 2% ning tootmine käib maksimumvõimsuste piiril, näitab Swedbanki värske tööstusettevõtete uuring. Kuigi suurettevõtted on eesmärkide saavutamise suhtes väiksematega võrreldes optimistlikumad, on kindlustunne sektoris mõõdukalt tugev. Kaks kolmandikku meie uuringus osalenud toiduainetööstureist plaanib tänavu käivet kasvatada.

https://www.youtube.com/watch?v=bfFAmtIheYM

Vaba võimsust napib, töösturid plaanivad investeeringuid

Toiduainetööstuse käibekasvu veab põhiliselt ekspordi kasv. Eksporditakse peamiselt lähiriikidesse, sealjuures sihib iga kolmas toiduainetööstus Rootsi turgu. Ettevõtjate sõnul piirab eksporti peamiselt välisnõudlus ja sihtturgude eripärad.

Kuna vaba tootmisvõimsust napib, tuleb mahtude kasvatamiseks teha investeeringuid ning see on ka enamusel toiduainetööstuse ettevõtjatest kavva võetud. Suur osa investeeringuid suunatakse mahtude kasvatamisse, kuid fookuses on ka efektiivsusinvesteeringud ja järjest enam tootearendus.

Praegune keskkond on investeeringuteks soodne: madalad on nii intressid kui ka teiste sisendite hinnad. Juba on näha, et ettevõtjate investeerimisjulgus paraneb.

Iga kolmas Swedbanki uuringus osalenud tööstus tunnetab tööjõupuudust olulise, ettevõtte arengut takistava tegurina. Viimaste aastate investeeringud automatiseerimisse on vähendanud nõudlust lihttööliste järele. Sarnaselt teistegi tööstusharudega on enim puudu spetsialistidest.

Toiduainetööstus moodustab Eesti SKPst 1,7% ning on viimase viie aastaga kasvanud 14%, mis on tuntavalt suurem Euroopa Liidu kolmeprotsendilisest keskmisest kasvust. Aastaga on toiduainetööstuses ettevõtete kasum langenud 15%, kuid ligi pooled ootavad kasumlikkuse paranemist.

Tööstusettevõtete uuringu tulemused

Swedbank korraldab juba viiendat aastat järjest Eesti tööstusettevõtete uuringut, tänavu osales küsitluses 370 olulisemat tööstusettevõtet, neist 46 ettevõtete toiduainetööstusest, mediaankäibega 12 miljonit eurot.

Loe põhjalikku ülevaadet Swedbanki 2016. aasta tööstusuuringu tulemustest.

Kokkuvõtvad slaidi leiad siit: