Avalehele
Ehitusmaterjalide tootjad sihivad Rootsi turgu

Ehitusmaterjalide tootjad sihivad Rootsi turgu

16.03.2016

Swedbanki värske tööstusuuring näitab, et ehitusmaterjalide sektori üldised trendid sarnanevad Eesti tööstuse tervikpildiga. Teistest tööstusettevõtetest eristuvad ehitusmaterjalide tootjad suuremad ekspordi kasvu ootuse poolest – planeeritav ekspordikäibe kasv on 9,4%, keskmiselt prognoositakse tööstussektoris ekspordikäibe kasvuks 6%.

Viimasel ajal on palju räägitud Eesti ekspordinumbrite vähenemisest. Selle taustal on ehitusmaterjalide tootjate positiivne signaal tervitatav, eriti kui arvestame, et elame hetkel veel langevate hindade keskkonnas.

Silma hakkab, et kui 41% Eesti ekspordist läheb täna Soome, siis iga teine ehitusmaterjalide tootja sihib potentsiaalina Rootsi turgu – sealne jätkuv ehitusmahu kasv ning üldine soodne majanduskeskkond teevad Rootsist meie eksportööride silmis väga atraktiivse sihtriigi. Uuringust selgus, et peamiste uute sihtriikidena tõstsid ettevõtjad Skandinaavia kõrval esile veel Lätit, Taanit, Suurbritanniat ja Saksamaad, eksootilisematest riikidest jäi silma näiteks Türgi ja Jaapan.

Välisnõudlus ja müügioskus komistuskivideks

Kui mulluses tööstusküsitluses prognoosisid ettevõtjad sektori ekspordi osakaaluks 60%, siis tegelik tulemus oli 58%. Ekspordi osakaaluks prognoosivad ettevõtjad tänavu sarnaselt mullusele 60%, kusjuures enim eksporti takistavaks teguriks on välisnõudlus (30% vastanutest), aga ka müügioskus (22%). Oluline on märkida, et kui 53% ehitusmaterjalide tootjatest plaanib tänavu käivet võrreldes mullusega kasvatada, siis 87% plaanitavast käibekasvust tuleb ekspordist ja vaid 13% kodumaise käibe kasvust.

Mõistagi on lisaks tuludele küsimus ka kulude juhtimises, ehk tootmise efektiivsuses. Uutele turgudele liikumise valguses näeme, et täiendavad investeeringud efektiivsuse ning toodete lisaväärtuse kasvatamiseks on väga olulised ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel. Vananev tööjõud ja kasvavad tööjõukulud lühendavad investeeringute tasuvusaega ning praegu on investeerimiseks soodne hetk ka madalate intressimäärade ja vara hindade tõttu.

Avaliku sektori aktiivsus on tähtis

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor, ütles uuringutulemusi kommenteerides, et eksport on jätkuvalt ehitusmaterjalitööstuse jaoks oluline, ka möödunud aastal aitas ekspordi positiivne tulemus vähendada kogutulemuse negatiivsest mõju. „Rootsi-suunaline eksport on aina enam päevakorral – näiteks meie betoonelementide tootjad ja avatäidete tootjad suunduvad üha enam sinnapoole,“ ütles Rebane. „Loodame siiski, et ka Soome ehitus nüüd tasapisi ülesmäge liikuma hakkab. Samas on oluline siseturu ehitusmahtude liikumine – eeldatavasti võib siin anda positiivse tõuke taristuehitus, kui avalik sektor Euroopa rahastuse käima saab. Avaliku sektori aktiivsus on ehitusalal oluline laiemalt, sest mõne aasta pärast käivituv liginulleneergiahoonete ehitamise kohustus sõltub suuresti avaliku sektori eeskujust,“ lisas Rebane.

Swedbank korraldab tööstusettevõtete uuringut juba viiendat aastat järjest. Uuringus osales sel aastal 370 ettevõtet, kes nii käibe kui töötajate arvu osas moodustavad ca 1/3 kogu töötlevast tööstusest. Uuring keskendub ettevõtjate prognooside kaardistamisele käibe, kasumlikkuse, ekspordi, investeeringute ja tööjõuga seonduvatel teemadel.

Ettekanded ehitusmaterjalide tootjate seminarilt: