Avalehele
Ekspordikäivet tõstavad eelkõige kõrgemad hinnad

Ekspordikäivet tõstavad eelkõige kõrgemad hinnad

Kaupade ekspordikäive on esimese viie kuu järel suurenenud kümnendiku võrra, sellest enamuse ehk ligi 7% moodustas müügihindade tõus. Kaupade impordi käive kasvas samal perioodil 12%, sealjuures hinnad 6%.

Eksporti toetavad puit ja põlevkivi

Eesti eksporti on sel aastal kõige rohkem panustanud kodumaisele toorainele toetuvad harud: puit, mööbel ja põlevkivi. Lisaks neile on eksporti kasvatanud ka muude kütuste re-eksport ja erinevate masinate ja seadmete väljavedu. Puidu- ja mööblitööstus on eksporti stabiilselt toetanud juba mitu aastat.

Kütuste jaoks on maailmaturu konjunktuur ja hinnad aastaga oluliselt paranenud. Naftatoodete tootmises on selle aasta esimesel viiel kuul müügihinnad keskmiselt poole kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Kütuste väljaveost 64% moodustavad Eesti päritolu (Eestis toodetud või töödeldud) kütused. Ekspordikäive on sel aastal oluliselt vähenenud elektroonikatööstusel, kus konkurents maailmas on terav ja Eesti odavama tööjõu eelis kadumas.

Ekspordi kasv peaks lähikuudel jätkuma

Ekspordi kasvu toetavad nii tugevam nõudlus meie eksporditurgudel kui ka kasvanud müügihinnad. Majanduslik kindlustunne Euroopa tootjate ja tarbijate seas on viimase kümne aasta kõrgeim. Tööstusettevõtted tunnevad ennast järjest tugevamalt nii Euroopas kui Eestis. Eesti ettevõtete hinnangul on lähiaja ekspordi väljavaade viimase kuue aasta positiivseim ja oodatakse tellimuste mahu olulist kasvu.