Avalehele
Ekspordikasvu väljavaade on lähiajal hea

Ekspordikasvu väljavaade on lähiajal hea

Eestis toodetud kaupade eksport kasvas augustis jooksevhindades aastases võrdluses 11%. Samas, mõjutas seda mobiilsideseadmete tugev langus (-43%). Ilma mobiilsideseadmeteta oleks kaupade eksport kasvanud 22%.

Tugev välisnõudlus ja kõrgemad hinnad toetavad eskporti

Suurenenud ekspordi taga on nii tugev välisnõudlus kui ka ekspordihindade kasv (augustis kasvasid ekspordihinnad aastases võrdluses 5,7%). Püsivhindades kasvas augustis kaupade eksport esialgsete arvestuste järgi 5% ning ilma mobiilsideseadmeteta oli kasv 15%. Käesoleva aasta kolmanda kvartali esimese kahe kuu arvestuses on ekspordikasv olnud tugevam, kui teises kvartalis.

Kui vaadata kaupade kogueksporti (koos re-ekspordiga), siis on sel aastal see kõige enam suurenenud Hollandisse, Venemaale ja Saksamaale. Hollandi suunalise kasvu taga on peamiselt põlevkiviõlitooted, Venemaale on kõige enam kasvanud masinate ja mehaaniliste seadmete, toiduainete ning  maismaatranspordivahendite , Saksamaale aga mobiilsideseadmete, mustmetallide ja puittoodete väljavedu. Kõige enam on sel aastal kaupade eksport vähenenud Rootsi – selle taga on mobiilsideseadmete väljaveo vähenemine ning nende kaupade ümbersuunamine teistele turgudele.

Eksporditellimuste kasv on laiapõhjaline

Kui jätta välja mobiilsideseadmed (sel aastal 8-10% kaupade koguekspordist), on eksporditellimused enamikes teistes tegevusalades suurenenud ning Eesti ettevõtted peavad oma ekspordi väljavaadet lähikuudel üha paremaks. Samuti on paranenud nende hinnang oma konkurentsivõime kohta välisturgudel, eriti väljaspool Euroopa Liitu. Tööjõu tootlikkuse ja palgakasvu vahe on sel aastal sulgunud, mis tähendab hinnapõhise konkurentsivõime ja ettevõtete kasumlikkuse paranemist. Maailma kaubandusmahu kasv on sel aastal järsult kiirenenud ning see on tõusnud viimase kuue aasta kiireimaks. Euroala ja teiste meie suuremate kaubanduspartnerite majanduskasvu lähiaja väljavaade on hea, mis tähendab jätkuvalt häid ekspordivõimalusi meie ettevõtetele.