Avalehele
Ema, abikaasa, pastor, kaplan, doktorant

Ema, abikaasa, pastor, kaplan, doktorant

Kuidas olla üheaegselt hea ema, abikaasa, pastor, kaplan, doktorant ja samal ajal vedada populaarset mõttekoda Metsaülikool? Sellele küsimusele teab vastust vaid Tartu Ülikooli-Jaani koguduse pastor Triin Käpp.

Vahel tundub, et on inimesi, kellel on ööpäevas vaid paar tundi ja inimesi, kellel on 24 tunni asemel 48 tundi. Triin Käpp kuulub kahtlemata viimaste sekka.

Valem, kuidas pühenduda nii perekonnale, tööle, õpingutele kui ka Metsaülikooli vedamisele, on tegelikult lihtne. Triin pühendub tegevustele, mis on tema jaoks olulised. Ja mitte üksnes tema enda jaoks, vaid kogu ühiskonna jaoks. „Vahel jääb muidugi ajast puudu,“ naerab ta ja lisab: „Aga siis sead prioriteedid paika ja keskendud olulisele.“

Pühendumine algab koolist

Seda, et Triin teeb rohkem kui temalt keegi oodata oskaks, märkavad nii need, kes temaga igapäevaselt koos töötavad kui ka lähedased. Hiljuti toodi ta esile ka Swedbanki rakenduses, mille abil on võimalik tunnustada pühendujaid.

Kuigi Triinu hinnangul on kiitust meie ühiskonnas endiselt veel liiga vähe, on tendents siiski paremuse poole liikumas. Üha enam hakatakse hindama sisulist tagasisidet. “Väga palju annab ära teha just koolis. Näiteks meie Tartu Peetri koolis õpetame lastele tagasiside andmist. Sellest saabki kõik alguse,” arutleb Triin, kes igapäevaselt töötab ka kaplanina.

Ilmselt mõtlevad siinkohal paljud, kes on kaplan ja mis on tema ülesanded? “Kaplani roll koolis on väga erinev. Kui on vaja, tuleb töötada lastega; kui on vaja, tuleb toetada perekondi ja vanemaid; kui on vaja, tuleb olla kristlik huvijuht ehk siis korraldada pühade tähistamist,” selgitab Triin.

Kanadast Eestisse

Tegelikult ei aita kahe lapse ema Triin ühiskonna paremaks muutmisele kaasa üksnes tööalaselt vaid ka vabal ajal.  Ta on populaarse ürituste sarja Metsaülikool üks eestvedajaid. Metsaülikooli näol on tegu omamoodi mõttekojaga, kus sajapealises kogukonnas tullakse augustis Käärikul kokku ja arutletakse ühel Eesti jaoks olulisel teemal. Selle aasta augusti teemaks on “hirmud.”

“Vaatleme igal aastal augustikuus üht konkreetset teemat eri nurkade alt, et leida erinevaid lahendusi. Ürituse tegelik väärtus on hoopis sünergia, mis kohapeal tekib. Alguse sai asi Kanadast, kus väliseestlased kogunesid ja Eesti asja arutasid. Mingi hetk tekkis mõte, et miks seda vaid Kanadas peaks ajama, et võib ka Eestis ajada?“ selgitab Triin ja lisab: „Inimene tuleb siia, saab targemaks ja tänu sellele muudab midagi oma isiklikus või tööelus paremaks. Väike ja väga oluline sõnum on see, et alustada tuleb iseendast.“

Märkame pühendujat! Tunnusta oma tuttavat, lähedast või kolleegi!