Avalehele
Jätkusuutlike brändide indeksit panganduses kroonib Swedbank

Jätkusuutlike brändide indeksit panganduses kroonib Swedbank

Eile avalikustati rahvusvahelise jätkusuutlike brändide indeksi tänavused tulemused. Esimest korda osales uuringus ka Eesti, kus pangandussektoris hindavad tarbijad kõige kõrgemalt Swedbanki jätkusuutlikkust.

Indeksi kokkupanekul kombineeritakse jätkusuutlikkust keskkonna ja ühiskondliku panustamise vaates. Mõlemal juhul hinnatakse inimeste teadlikkust ettevõtte jätkusuutlikkuse tegevustest ning hoiakuid selle tegevuse suhtes. Eestis vaadeldi kokku 51 ettevõtet, kõige jätkusuutlikumad ettevõtted on Eesti inimeste hinnangul Kalev, Farmi ja Elron. Swedbank on üldises järjestuses 17. kohal. Teistest pankadest on Coop Pank 27. kohal, LHV 28., SEB 35. ja Luminor 50. kohal. Uuring viidi Eestis läbi perioodil november 2019-veebruar 2020, sihtgrupiks olid 16-75-aastased inimesed. Kokku osales Eesti uuringus 1200 inimest.

Uuringust selgub, et jätkusuutlikkuse aspekt mõjutab tugevalt Eesti inimeste ostuotsuseid. Nimelt 65 protsenti vastajatest märkis, et ostuotsuste tegemisel mõjutab teda vastava toote või teenuse jätkusuutlikkuse külg. Samuti on jätkusuutlikkus teema, mida arutatakse oma pere ja sõprade seas – 61 protsenti vastajatest kinnitas seda.

Ühiskonda edasiviivate algatuste toetamine ja neis osalemine on osa Swedbanki igapäevaelust. Põhifookuses on hariduse, finantskirjaoskuse ja ettevõtlikkuse edendamine ning jätkusuutliku ühiskonna arendamine. Ainuüksi viimase viie aasta jooksul on Swedbank oma toetatavatele ühiskondlikele algatustele hoogu andnud üle 3,6 miljoni euroga. Swedbank on üks 130-st pangast maailmas, kes möödunud aasta septembris allkirjastas ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted. Pangad üle maailma kinnitavad sellega oma aktiivset rolli jätkusuutlike lahenduste innustamisel. Swedbank pakub ka täna oma klientidele erinevaid võimalusi valida just kestlikum lahendus. Swedbanki kui organisatsiooni eesmärk on vähendada võimalikult palju meie tegevuse keskkonnamõju – see tähendab muu hulgas nii energiatarbimise, jäätmete tekke kui ka süsiniku jalajälje vähendamist.

Sustainable Brand Index asutati SB Insight poolt 2011. aastal Rootsis ning sellest on kasvanud Euroopa suurim jätkusuutlike kaubamärkide uuring. Uuringus osaleb rohkem kui 58 000 tarbijat kaheksast erinevast riigist ja uuringuga mõõdetakse üle 1400 kaubamärgi jätkusuutlikkust enam kui 35 tööstusharus. Brändid valitakse hindamisse sõltumatute parameetrite alusel, milleks on turuosa, käive ja üldine brändi teadlikkus.

 

Loe lisaks

Märksõnad: Jätkusuutlik