Avalehele
Kaubanduse uuring: poodide kasumlikkus valmistab ettevõtjatele peavalu

Kaubanduse uuring: poodide kasumlikkus valmistab ettevõtjatele peavalu

26.05.2017

Swedbanki kaubandusettevõtete küsitlus näitab, et jaekaupmehed on 2017. aasta osas optimistlikud – käivet plaanib kasvatada 65% vastanutest ning keskmiseks käibe kasvuks oodatakse 6,1%. Vaatamata käibe kasvule on kaupmeestel probleemiks poodide kasumlikkus. Kasumlikkust mõjutavad enim müügimaht ja tööjõukulud.

Eelmisel aastal plaaniti käibe kasvuks 4,4% ning tegelik tulemus oli 4,5%. Vastajatest 65% leidis, et kasumlikkus paraneb läbi müügimahu kasvu.

Iga seitsmes pood töötab kahjumiga

Tähelepanuväärne on see, et 32%-l kaupmeestest töötab vähemalt üks kauplus kahjumiga. Üle 10 miljonilise käibega ettevõtetest on vähemalt üks kahjumlik kauplus koguni 62%-l. Küsitlustulemuste koguarvestus näitas, et iga seitsmes pood töötab kahjumiga*. Ilmselt on selle olukorra põhjuseks järjest tugevnev konkurents ja marginaalide langus. Ligi kolmandik küsitluses vastanud ettevõtetest plaanib mõne kahjumliku kaupluse sulgeda.

Uuringust selgus ka see, et lähema 12 kuu jooksul kavatseb 36% ettevõtetest alustada läbirääkimisi üürihinna osas. 13% vastanutest sulgeks kaupluse mõnes kaubanduskeskuses kui üürileping seda võimaldaks. Lähiajal saavad üha suurema kaalu üürihinna läbirääkimised kaupmeeste ning kaubanduskinnisvara omanike vahel. Uut kaubanduspinda on jätkuvalt lisandumas ning vakantseid pindasid tekib – võib eeldada, et kaupmehed loodavad saada soodsamaid rendilepinguid.

E-poed olgu mobiilisõbralikud

E-kaubandusega tegeleb 39% ettevõtetest (mullu 36%), neist 66%-l on e-kaubanduse peamine eesmärk traditsioonilise jaemüügi toetamine, 22%-l on e-kaubandus ettevõtete põhitegevuseks  ja vaid 3%-l vastanutest on eesmärgiks uutele turgudele sisenemine ja eksport.

Üha olulisem on see, et e-pood töötaks laitmatult ka mobiilis: üle poolte vastanutest on juba oma e-poe mobiilisõbralikuks kohandatud. Ka investeeringute fookus on jätkuvalt e-kaubandusel. Investeeringuid plaanib 2017. aastal teha 76% vastanutest ning 28% ettevõtetest kavatseb investeerida just e-kaubandusse.

Swedbank korraldab kaubandusettevõtete küsitlust viiendat aastat. Küsitlusele vastas 193 Eesti jaekaubandusettevõtet. Vastanud ettevõtete 2016. aasta kogukäive oli 2,38 miljardit eurot, mis moodustab 38% sektori käibest.

* Vastanud kaupmeestel oli kokku 1406 poodi ja 224 (16%) olid nendest kahjumlikud