Avalehele
Swedbank liitus ÜRO vastutustundlike pankade algatusega

Swedbank liitus ÜRO vastutustundlike pankade algatusega

Swedbank on üks 130-st pangast maailmas, kes allkirjastas ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted. Pangad üle maailma kinnitavad sellega oma aktiivset rolli jätkusuutlike lahenduste innustamisel.

ÜRO säästev areng ja Pariisi kliimakokkulepe

Põhimõtete eesmärk on viia finantssektor kooskõlla ÜRO säästva arengu eesmärkidega ja Pariisi kliimakokkuleppega. „Teeme aktiivselt ja pidevalt tööd selle nimel, et lõimida jätkusuutlikkus kogu meie äritegevusse. ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted on hästi kooskõlas panga põhjapaneva otsusega pühenduda jätkusuutlikkusele. Soovime luua pikaajalist väärtust kõigile meie sidusrühmadele ja aidata kaasa sellele, et ühiskond oleks järjest kestlikum,“ ütles Swedbank Grupi presidendi ja tegevjuhi kohusetäitja Anders Karlsson.

Vastu võetud põhimõtted aitavad jätkusuutlikemate lahendusteni jõuda nii pankadel endil kui ka laiemalt ühiskonnal. Pangad saavad pakkuda lahendusi, mis suunavad kliente ja ettevõtteid jätkusuutlikemaid otsuseid vastu võtma. Nii panga süsinikujalajälje vähendamine kui ka keskkonda säästvamad pangateenused on juba täna Swedbanki päevakorras, algatuses osalemine annab hoogu uute lahenduste väljatöötamise kiirendamiseks. Vastutustundliku panganduse põhimõtteid esitleti 2018. aasta novembris ja need kuulutati ametlikult kehtivaiks 22. septembril 2019 ÜRO peaassambleel.

Panga klientidel on juba täna erinevaid võimalusi

Swedbank pakub ka täna oma klientidele erinevaid võimalusi valida just kestlikum lahendus. Mais alustas Eesti Swedbank keskkonnasõbraliku liisingu pakkumist, et innustada keskkonnasäästlikemate sõidukite kasutuselevõttu. Kevadel avalikustatud Swedbanki tellimusel läbi viidud uuring näitab, et peamiseks takistuseks hübriid- või elektriauto soetamisel on selle kõrge hind. Sellegi poolest arvab kolmandik vastanutest, et nende järgmine sõiduk on hübriid- või elektriauto. Nelja kuu jooksul on Eesti Swedbank sõlminud 64 keskkonnasõbraliku liisingu lepingut.

Viimase seitsme aasta jooksul (2012-2019) on Eesti Swedbank finantseerinud 475 korteriühistut eesmärgiga saavutada korterelamute energiatõhusus ja sisekliima parendamine. Keskmiselt on ühistud saavutanud umbes 46% energiasäästu võrreldes renoveerimiseelse olukorraga. Samuti rakendab Swedbank jätkusuutlikkuse põhimõtteid järk-järgult ka II ja III samba pensionifondide puhul. See tähendab, et investeeringute keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja ettevõtte juhtimise aspekte tugevdatakse veelgi. Näiteks vaadatakse, kas investeeringud aitavad kaasa keskkonnakaitse, inimõiguste, kõrge ärieetika ja muude jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimisele.

Vähendame süsinikuheitmete hulka 20 protsendi võrra

Swedbanki kui organisatsiooni eesmärk on vähendada võimalikult palju meie tegevuse keskkonnamõju – see tähendab muu hulgas nii energiatarbimise, jäätmete tekke kui ka süsiniku jalajälje vähendamist. Võrreldes 2017. aastaga plaanime aastaks 2022 süsinikuheitmete hulka vähendada 20 protsendi võrra.

Vastutustundliku panganduse põhimõtetega liitunud pankade infot näeb siit.