Avalehele
Tööstussektori kasvu taastumine lähiajal väga vaevaline

Tööstussektori kasvu taastumine lähiajal väga vaevaline

Kuigi juulis suurenes tööstustoodang 2%, tuli see selle arvelt, et tänavu oli 2 tööpäeva vähem kui möödunud aasta juulis. Tööpäevade arvuga korrigeerimata toodeti tööstuses aga 3% vähem toodangut, kui aasta varem. 

Tööstussektori kasvu toetas juulis kõige enam elektrienergia tootmise 46-protsendine suurenemine, samas kui mäetööstuses põlevkivi kaevandamismahu 20-protsendiline langus pidurdas selle tööstusharu kasvu. Kuna mäetööstuse osakaal tööstussektoris ja majanduses tervikuna on väike, siis selle otsene negatiivne mõju kogumajandusele on samuti tagasihoidlik. Küll aga avaldub täiendav mõju läbi põlevkiviõlitootmise vähenemise ning kokkuvõttes on see ka negatiivseks riskiks Ida-Virumaa tööturule.

Töötleva tööstuse toodangumaht suurenes juulis tööpäevade arvuga korrigeerituna vaid napi ühe protsendi võrra, jättes selle aasta esimese seitsme kuu toodangumahu eelmise aastaga võrreldes samal tasemele. Ligikaudu pooltes selle tööstusharu tegevusalades toodangumaht vähenes. Sealjuures kõige suurem langus oli jätkuvalt põlevkiviõlitootmises, mille tootmismaht vähenes juulis 40% aastases võrdluses.

Põlevkiviõlitootmise kõrval pidurdas töötleva tööstuse kasvu enim veel masinate ja seadmete tootmismahu vähenemine. Vaatamata sellele, et möödunud aasta juulis alanes elektroonikatoodete võrdlusbaas tootmismahu järsu languse tõttu (mille pealt oleks kasv nüüd kergemini tulnud), vähenes elektroonikatoodete tootmismaht veel ka selle aasta juulis. Samas on nende toodete tootmismahu langus sel aastal taandumas. Elektroonikatoodete juures tuleks aga arvestada, et nende lisandväärtus ühiku kohta on väga madal ning positiivse panuse majanduskasvu annavad nad läbi suurema tootmismahu. Töötleva tööstuse kasvu toetasid enim puidutööstus ning elektriseadmete ja mootorsõidukite tootmine. Seni töötlevat tööstust ja Eesti majandust stabiilselt toetanud puidutööstuse tootmismahu kasv on juba pikemat aega tasapisi aeglustunud ning selle panus majanduskasvu vähenenud.

Töötleva tööstuse tootmismahu paranemist pidurdab nõrk eksport. Juulis vähenes töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäive 6%. Töötleva tööstuse ekspordihindade langus taandub ning juulis olid hinnad 1% madalamal kui aasta tagasi. Seega vähenes juulis tublisti ka töötleva tööstuse ekspordimaht, kusjuures languses olid enam kui pooled selle tööstusharu tegevusalad. Töötlev tööstus on Eesti suurim kaupasid eksportiv majandusharu. Kui võrrelda statistikaameti väliskaubandusstatistika ekspordi numbreid, on pilt kogumajanduses tunduvalt parem ning selle panus majanduskasvu oluliselt suurem.

Vaatamata suhteliselt kesisele tootmisele, on töötleva tööstuse uued tellimused mõõdukalt kasvanud: juulis 5% ning sel aastal keskmiselt 6%. Samas on siin tegemist vaid umbes poolte tellimustel tegutsevate tegevusaladega, mis moodustavad umbes kolmandiku kogu töötleva tööstuse tegevusalade tootmisest.

Kuigi meie peamiste kaubanduspartnerite majandusprognoosid näitavad välisnõudluse paranemist (riigiti on pilt erinev) ning ka hindade langus taandub, ei paku see tõenäoliselt tööstussektori ja kogumajanduse kasvu kiiret paranemist veel lähiajal. Samas ootame me järgmisel aastal majanduskasvu paranemist veidi tugevama ekspordikasvu ja investeeringute toel.