Avalehele
Tootmine Eesti puidutööstuses kõigi aegade kõrgeimal tasemel (video)

Tootmine Eesti puidutööstuses kõigi aegade kõrgeimal tasemel (video)

28.04.2016

Värske statistika näitab, et Eesti puidutööstus on täna toodangumahult kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Alates 2011. aastast on tootmine Eestis kasvanud 28%, samal ajal kui Euroopa Liidus tervikuna on see langenud. Siinsed puidutöösturid on mõõdukalt optimistlikult meelestatud ning kaks kolmandikku neist plaanib tänavu käivet kasvatada.

Puidutööstus on suurim kaupade netoeksportija teiste tegevusaladega võrreldes ja samuti kõige rohkem kaupade netoeksporti kasvatanud tegevusala alates 2009. aastast. Swedbanki tööstusettevõtete küsitluses osalenud puidutööstuse ettevõtted prognoosivad eksportmüügi osakaalu püsimist käibes varasemaga samal, 73% tasemel.

Puidutööstuse ettevõtete eksport on välisturgude lõikes hästi hajutatud. Kõige olulisemaks sihtturuks peetakse Soomet, mis moodustab kogu müügimahust siiski vaid 16%. Järgnevad Saksamaa, Rootsi, Norra ja Läti. Võimaluste kasvu nähakse enim Rootsis, huvitava tendentsina on fookusesse tõusnud Suurbritannia turg, mida plaanib sihtida iga neljas puidutööstur.

Puidutööstuse tootmisvõimekus on paranenud

Swedbanki küsitlusele vastanud puidutööstusettevõtjad planeerivad tänavu investeeringuid enam, kui tööstusettevõtted keskmiselt. Investeeringute teravik on suunatud efektiivsuse kasvatamisele, väga selgelt on tähelepanu alla võetud ka tootearendus.

Mitu aastat püsinud tööjõupuuduse märkisid puidutöösturid ära ka tänavuses uuringus kui ettevõtte arengut piirava teguri. Et olukorda leevendada ja konkurentsivõimet parandada on oma tootmise IT abil automatiseerinud või plaanib seda teha rohkem kui kolmandik puidutööstuse ettevõtjatest. Ometi pole automatiseerimine tööjõu vajadust oluliselt vähendanud, vaid pigem struktuurselt muutnud. Lihttööliste asemel kasvab aasta-aastalt nõudlus spetsialistide järel, kes oskavad ümber käia keerukate ja kallite masinatega.

Swedbank viis tänavu kevadel juba viiendat aastat järjest läbi ülevaatliku Eesti tööstusettevõtete uuringu. Viimases uuringus osales 370 siinset tööstusettevõtet. Puidutööstuse ettevõtteid oli nende hulgas 61, kes annavad üheskoos tööd 4627 inimesele ja esindavad 605 miljoni euro suurust sektori müügikäivet.