Avalehele
5 levinud küsimust elukindlustuse kohta

5 levinud küsimust elukindlustuse kohta

Elukindlustuse peale mõeldakse tihtipeale alles siis, kui midagi juhtub. Mis on levinuimad küsimused ja vastused elukindlustuse kohta?

Kas oled pere üks peamistest ülalpidajatest? Tood perele toidu lauale või kannad hoolt laste kasvatamisega seotud kulude eest? Hoolitsed pere igakuiste kommunaalmaksete eest või maksad tagasi suuremat laenu?

Kui vastasid neile küsimustele jaatavalt, peaksid kindlasti oma pere või sugulastega läbi rääkima, kuidas käituda siis, kui peaks juhtuma kõige hullem. „Keeruliste teemade arutamine on esimene samm tuleviku kindlustamisel – tarvis on otsustada, kas asuda koguma säästupuhvrit, mis eeldab pikaajalist kogumist või sõlmida elukindlustusleping, mis annab kindlustuskaitse koheselt. Säästupuhvriga sarnaselt on elukindlustus oluline tööriist pere rahaasjade jätkusuutlikul planeerimisel,” selgitas Eleriin Reinmann, Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht.

Mis on aga levinuimad küsimused, mis inimestel elukindlustust sõlmides tekivad?

Kui suure elukindlustussumma ma peaksin valima?

Elukindlustussumma on kokkulepitud hüvitis, mis inimese surma või püsiva töövõimetuse korral soodustatud isikule välja makstakse. Valitud summa suurusest sõltuvad Sinu igakuised kindlustusmaksed. Hüvitise suuruse arvestamisel soovitan arvesse võtta kõikide finantskohustuste (laenud, liisingud, järelmaksud) jäägi ja vähemalt kahe aasta sissetuleku suuruse..

Kui olen võtnud kodulaenu ja minuga midagi juhtub, siis mis saab kodulaenu maksetest?

Kui Sul on sõlmitud elukindlustus kodulaenu katteks, siis puuduva töövõime või surma korral tagastab Sinu laenujäägi pangale kindlustusselts. Klassikalise elukindlustuslepingu puhul makstakse elukindlustussumma ehk kokkulepitud hüvitus välja kindlustusvõtja poolt määratud isikule. Kodulaenu maksmise kohustus läheb aga üle pärijatele.

Kas ma pean enne elukindlustuslepingu sõlmimist käima ka tervisekontrollis?

Sõltuvalt Sinu poolt täidetud elukindlustusankeedist otsustab kindlustusandja tervisekontrolli vajaduse. Kui oled Swedbanki klient, siis tervisekontroll on Sulle tasuta, lisaks on see heaks võimaluseks saada ka ise oma tervisest hea ülevaade. Tervise analüüs on elukindlustuslepingu üks osa, kuna lisaks õnnetusjuhtumite hüvitamisele katab elukindlustus ka tõsised haigestumised.

Kuidas ja millal tuleb kindlustusseltsi ootamatust õnnetusjuhtumist teavitada?

Kui Sinuga on juhtunud midagi ootamatut, on mõistlik, et annad sellest kas ise või oma lähedase abil kindlustusseltsile esimesel võimalusel märku, et tagada kindlustussumma kiire väljamaksmine. Seega kindlasti hoia ka oma lähedasi kursis, kuhu nad õnnetusjuhtumi korral pöörduma peaksid. Veel parem, kirjuta vajalik info üles ning hoia kindlas kohas, kust lähedased teavad seda otsida.

Kui Sul on Swedbanki elukindlustus, saad kahjuavalduse teha mugavalt internetipangas. Nõu saamiseks on võimalik ööpäevaringselt suhelda meie kahjuabi nõustajatega telefonil 888 2111.

Kui paljudel inimestel on Eestis elukindlustus?

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel oli 2020. aasta septembri  lõpu seisuga kehtivaid elukindlustuse lepinguid üle 146 000. Kuna ühel inimesel võib olla samaaegselt ka mitu elukindlustuse lepingut, siis täpset inimeste arvu on raske välja tuua. Küll aga võib öelda, et vara kindlustavad Eesti inimesed endiselt oluliselt meelsamini kui oma elu ja tervist.

Swedbanki poolt hiljuti Balti riikides läbi viidud uuringu kohaselt on enam kui pooltel (55%) Eesti elanikel üks või mitu lähedast, kes sõltuvad nende sissetulekust ning veidi enam kui veerand uuringus osalenud inimestest tunnistas, et pereliikme surma või pikaajalise haiguse korral suudaks nende pere oma igakuiseid kulutusi katta vaid üks kuni kolm kuud (Eestis 28% vastanutest). See tähendab, et kui need väikesed rahatagavarad otsa saavad, oleksid nad sunnitud oma igapäevaelus suuri muudatusi tegema, et uute oludega kohaneda.

 

Elukindlustust pakub Swedbank Life Insurance SE. Tutvu teenuse tingimustega aadressil www.swedbank.ee, vajadusel konsulteeri kindlustusspetsialistiga.

Loe lisaks: