Avalehele
Kuulutame välja noorte liikumis-ja spordiprogrammide taotlusvooru

Kuulutame välja noorte liikumis-ja spordiprogrammide taotlusvooru

25.03.2019

Kuulutame välja taotlusvooru, kuhu ootame 15. aprilliks laste ja noorte liikumis-ning spordiprogrammide rahastustaotlusi.

Juba neljandat aastat on võimalik taotleda Swedbankilt rahastust noorte liikumis-ning spordiprogrammide elluviimiseks ning sellel aastal on toetusfondi suuruseks 25 000 eurot. Raha läheb maikuus väljajagamisele, kui  15. aprilliks saabub piisaval hulgal/mahus allolevatele tingimustele vastavaid taotlusi.

Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad erinevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Oluline on, et noorteprogrammil oleks sihtrühmale senise või tulevikus planeeritud tegevuse tulemusena võimalikult suur mõju. Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad regioonid ning tänase seisuga rohkem ja/või põhjalikumalt hõivamist vajavad sihtrühmad.

Rahastusotsustes soovime olla paindlikud, lähtuda reaalsetest vajadustest ning arvestada laekuvate taotluste eripäradega. Sellest tulenevalt võib toetust taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt, suurema eelarvega tegevuse mingile osale. Seejuures on oluline, et eelarve oleks võimalikult selgelt esitatud, kulude lõikes hästi arusaadav.

Taotlusankeeti ootame täidetud kujul hiljemalt 15. aprilli õhtuks aadressile: spordiklubi[at]swedbank.ee  Toetusotsused teeb Swedbanki töötajatest koosnev žürii hiljemalt 17. maiks ning toetusesaajatega sõlmitakse lepingud maikuu jooksul.

Toetustegevuse põhimõtete ümbervaatamise käigus otsustas Swedbank 2016. aasta kevadel luua noortespordi toetusfondi. Eelmisel aastal jagunes 25 000-eurone toetusfond järgmiste taotlejate vahel: Eesti Orienteerumisliit, Eesti Võrkpalli Liit, VK Rüht, Rapla Korvpallikool, HC Panter, Triatloni liit.

Taotlusankeet 2019

Lisaküsimustele saab vastuseid kuni 12. aprillini, kirjutades spordiklubi[at]swedbank.ee

Märksõnad: Sport