Avalehele
Jätkusuutliku brändi indeksit juhib pankadest taas Swedbank

Jätkusuutliku brändi indeksit juhib pankadest taas Swedbank

Eile avalikustati 2021. aasta rahvusvahelise jätkusuutlike brändide indeksi tulemused. Uuring viidi Eestis läbi teist aastat ja taaskord hindavad tarbijad jätkusuutlikuima pangana Swedbanki.

Kõige jätkusuutlikumaks brändiks hindasid eestlased Kalevit. Swedbank on üldjärjestuses 26. kohal. Teistest pankadest SEB 31. kohal, LHV 37., Coop Pank 40. ja Luminor 50. kohal. Eestis läbi viidud uuringus vaadeldi 50 brändi kaheksast eri valdkonnast. Uuring viidi läbi perioodil november 2020–veebruar 2021, sihtgrupiks olid 16-75-aastased inimesed, valimis oli 800 inimest.

64% Eesti tarbijatest väidab, et võtab ostu tegemisel arvesse jätkusuutlikkuse aspekti. Eelmise aastaga võrreldes on küll veidi vähenenud nende tarbijate hulk, kes arutavad pereringis ja sõpradega jätkusuutlikkuse teemade üle, kuid siin mängib rolli ilmselt hetkel olulisem mure, milleks koroonakriis. Huvi jätkusuutlikkuse teemade vastu on selgelt olemas ja märkimisväärsel osal inimestest tõusmas.

Swedbanki jaoks on jätkusuutlikkus kogu meie tegevuse alus. Panustame sellesse läbi kolme suuna – keskkondliku, majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse. Teadvustame selgelt, et meie äritegevusel on globaalne mõju läbi investeeringute, laenude ja partnerite. Teeme oma klientide jaoks keskkonnasõbralikud valikud lihtsaks, et ka tulevastel põlvedel oleks hea. Näiteks tõime eelmisel aastal turule mitmed keskkonnasõbralikud tooted keskkonnasõbralike autode ostmiseks, kodu renoveerimiseks ja päikesepaneelide soetamiseks. Toetame juba aastaid ühiskonda läbi haridus- ja ettevõtlusprojektide ning panustame eestlaste finantshariduse parandamisse. Möödunud kevadel läks meie fookus ühiskonda panustamisel suuresti pandeemiast tekkinud raskuste ületamise toetamiseks.

Uuringu järgi on ettevõtluskeskkond selgelt hakanud orienteeruma lisaks majanduslikule kasvule ka keskkonnasäästlikkusele. See on trend mitte vaid meil, vaid globaalselt. Põhjusteks on meie kõigi teadlikkus ja ootuste kasv, sellest tulenevad investorite ootused ja nõudmised ning EList tulevad regulatsioonid.

Ka meie oleme seadnud uusi sihte. Uuendasime 2021. aasta alguses oma kliimapositsiooni, mis reguleerib, millistesse keskkonnakahjulikesse tootmistesse me enam ei investeeri. Swedbank Grupi uus kliimaeesmärk on 2030. aastaks vähendada otseste heitgaaside teket 60%.

 

Sustainable Brand Index asutati SB Insight poolt 2011. aastal Rootsis ning sellest on kasvanud Euroopa suurim jätkusuutlike brändide uuring. Indeks mõõdab brändide jätkusuutlikkuse tajumist erinevates valdkondades ja riikides. Hinnatakse tarbijate teadlikkust ja hoiakuid brändide jätkusuutlikest tegevustest. Tulemustesse on kombineeritud nii ettevõtete keskkondlik kui ka ühiskondlik jätkusuutlikkus.

 

Maris Riim

Jätkusuutlikkuse valdkonnajuht