Avalehele
Noored toob panka hea nutirakendus

Noored toob panka hea nutirakendus

Tänapäeva noored on üles kasvanud interneti ja nutitelefonidega, mis tähendab, et noorte nõudmised pankadele on võrreldes eelmiste põlvkondadega hoopis teistsugused. Pankadel tuleb seetõttu väljuda mugavustsoonist ning töötada välja üha paremaid ja julgemaid nutirakendusi.

Tähtis on kvaliteet ja mugavus

USA-s läbi viidud uuringust, mis käsitles 18-34 aastaste noorte finantskäitumist, selgus, et kümnest noorest kaheksa oleksid nõus oma panka vahetama, kui pank pakuks neile paremaid teenuseid ja võtaks seejuures vähem teenustasusid. Noored on muutustele märksa altimad kui varem ja seetõttu peavad finantsasutused tõsiselt pingutama, et kliente mitte kaotada.

Väga olulist rolli mängivad noorte jaoks kvaliteetsed ja mugavad digiteenused. Koguni 77 protsenti uuringule vastanutest ütles, et on nõus kasutama ainult sellise panga teenuseid, mis pakub lisaks tavalisele kontoriteenusele ka väga head digilahendust. Kui pakutav nutirakendus on kehvapoolne, kaaluks  37% noortest üksnes seetõttu panga vahetamist.

Mobiilipank on kõige populaarsem just noorte seas

Eesti noored on sarnaselt USA noortega väga nutilembed. Swedbanki statistika näitab, et mobiilipank on kõige populaarsem 18-25-aastaste noorte seas. Selles vanuses noori on kõigist panga klientidest 36%.

Millenniumi põlvkonna noored ei kujuta ette, et peaksid igapäevasteks pangatoiminguteks kulutama tunde järjekorras seistes. Noored ootavad pangalt mobiilirakendust, mida on kiire, mugav ja turvaline kasutada.

Panka valides lähtuvad noored eelkõige enda kogemustest ja eakaaslaste soovitustest, seetõttu mängivad tavalised turunduskampaaniad üha vähem noorte otsustes rolli.

Generatsioon Y hindab isiklikku lähenemist. Noored ootavad pakkumisi, mis on just neile mõeldud ning tahavad saada finantsnõu inimeselt, kes mõistavad nende vajadusi ja suudavad nendega suhestuda.

Kui varem mindi pangakontorisse, et teha tehinguid, siis nüüd käiakse seal peamiselt nõu küsimas. Ja seda pangakontorist saabki. Kõike muud on võimalik teha mobiilipanga abiga. Sellised on noorte ootused heale pangale.