Avalehele
Mis on finantstervis ning kuidas seda edendada?

Mis on finantstervis ning kuidas seda edendada?

Finantstervist võib defineerida kui võimet tulla igapäevaselt toime oma rahaliste kohustustega, finantsilist võimekust saavutada kaugemaid eesmärke ja unistusi ning piisavaid teadmisi ja oskusi oma raha targalt ja enesekindlalt kasutada.

ÜRO definitsiooni järgi tajub hea rahalise tervisega inimene, et kontrollib oma rahaasju ning on kindel, et saab hakkama nii praegu kui ka tulevikus, lisaks tunneb, et on ootamatutes olukordades vastupidav ning tal on rahaline valikuvabadus. Finantstervisel on sama oluline roll kui füüsilisel ja vaimsel.

Rahatarkuse trepp

Tasakaalus eelarve. Hea finantstervise alus on tasakaalus eelarve. Sissetulek võiks olla suurem kui kulud, sest nii saab lühi- ja pikaajaliste eesmärkide jaoks sääste koguda.

Turvavõrgustik. Järgmise sammuna on oluline luua seljatagune, mis pakub võimalike ootamatuste või elumuutuste korral kindlust. Hea on hoida kogu vara ootamatuste eest kaitstuna, kindlustades selle ja hoides juriidilised dokumendid korras.

Säästupuhver. Mõistlik on varuks hoida vähemalt kolme kuu sissetuleku suurune summa, et tunda end rahaliselt kindlamalt.

Hallatav laneukoormus. Laenu võttes peab jälgima, et võlatase on võrreldes sissetulekuga mõistlik ning makseid on võimalik tasuda ka pikemas perspektiivis ja juhul, kui intressid peaksid tõusma.

Pikaajaliste säästude olemasolu. Viimase sammuna tasub mõelda kaugemale tulevikule: millist elustandardit soovitakse säilitada pärast pensionile jäämist? Kuna riiklikust pensionist ei pruugi elukvaliteedi säilitamiseks piisata, siis oleks hea ka ise pensioniks koguda.