Avalehele
Ainulaadsed võimalused kannatlikule investorile

Ainulaadsed võimalused kannatlikule investorile

Swedbanki viimase majandusprognoosi kohaselt suurendab majapidamiste ostujõudu väiksem  inflatsioon (eriti Lätis ja Leedus) koos endiselt kiire palgakasvu ja kõrge tööhõivega. Majanduskasv taastub sel aastal majapidamiste tarbimise suurenemise toel.

Ülemaailmne tootmistsükkel on pöördumas. See trend toetab tõenäoliselt ka Baltikumi tootjaid. Riiklikud investeeringud kaitsevõimesse ja infrastruktuuri kiirendavad kasvu Lätis ja Leedus. Eesti võiks seda tähele panna. Swedbanki aprillikuise prognoosi järgi jääb erasektor tõenäoliselt ettevaatlikuks, kuid madalamad intressimäärad ja globaalne taastumine võivad soodustada suuremat investeerimisvalmidust, eriti järgmisel aastal.

Hoolimata väiksemast kasumlikkusest on säilinud finantsiline tugevus

Esimeses kvartalis taastus Swedbanki kaetavate ettevõtete müügitulu mediaankasv 1,6%-ni (eelmises kvartalis oli see võrreldes eelmise aastaga –3,1%), mis meie hinnangul peegeldab mõnevõrra stabiilsemat makromajanduslikku keskkonda. Ka puhaskasumi mediaanmuutus näitas esimeses kvartalis paranemismärke, olles küll endiselt miinuspoolel (–4,6% võrreldes mullusega), kuid taastudes eelmise kvartali valusast 18,2% langusest.

Nõrk kasumlikkus oli tingitud mitmest tegurist. Esiteks mõjutasid kasumiaruande viimast rida kehvemad müügitulemused kõrgema püsikulude osakaaluga ettevõtetes (Baltic Horizon, Novaturas). Teiseks mõjutasid suurenenud intressikulud mõnevõrra kõrgema laenukoormusega ettevõtteid (Tallinna Sadam, Tallinna Vesi). Kolmandaks pidi käputäis ettevõtteid tunnistama teravnenud konkurentsi, mis nende kasumlikkust ühel või teisel viisil pigistas (Novaturas, TKM Grupp). Sellegipoolest on meie hinnangul enamik kaetavaid ettevõtteid jätkuvalt finantsiliselt tugevad, vaatamata esimese kvartali väiksemale kasumlikkusele.

Energiasektoris peitub potentsiaal

Jääme veendumusele, et finantssektoris läheb jätkuvalt hästi ka edaspidi. Kasumlikkus saavutas haripunkti 2023. aastal ja peaks järk-järgult normaliseeruma, kuna Euroopa Keskpank asub suvel intressimäära langetama. Usume siiski, et edasised kärped võtavad tõenäoliselt aega, samas kui laenamine peaks hoogustuma tänu avaliku sektori kulutustele infrastruktuurile ja riigikaitsesse ning loodetavasti ka ettevõtete investeeringutele efektiivsuse kasvu.

Oleme jätkuvalt kindlad, et energiasektoris peitub potentsiaal. Esiteks on energiahinnad ajaloolisest keskmisest ikka veel ligi kaks korda kõrgemad, kuigi need eelmisel aastal järsult langesid. Teiseks valitseb Balti regioonis suur vajadus uute taastuvenergia võimsuste järele, mida ei täideta tõenäoliselt isegi kümnendi lõpuks. Lisaks juba harjumuspärastele nimedele ehk Enefit Greenile ja Ignitisele, meeldib meile Infortar, mis impordib ja müüb meie regioonis maagaasi. Viimast käsitletakse kui üleminekuenergiat rohepöördes, mis võib kesta 2040. aastani.

Võimalus kannatlikele ja pühendunud investoritele

Tarbijakeskses äris, mida esindavad Tallink, TKM Grupp, Apranga ja Novaturas, on seni olnud püsiv nõudlus odavama hinnaklassi toodete järele. Samas on sektorisisene konkurents teravnenud, mille tõttu on mõne ettevõtte kasumlikkus halvenenud. Seetõttu soovitame olla valiv ja keskenduda ettevõtetele, kellel on tugevad konkurentsieelised.

Kinnisvarasektor, kuhu kuuluvad Merko, Baltic Horizon (REIT) ja Tallinna Sadam (landlord sadam), lähiajal tõenäoliselt hingetõmbeaega ei saa, eelkõige kallimate intressikulude, elamukinnisvara vähese taskukohasuse ja tagasihoidliku aktiivsuse tõttu ärikinnisvaras.

Meie prognoos 2024. aasta hinna ja raamatupidamisväärtuse (P/B) suhtarvule on 1x ehk ligi 20% vähem kui kümne aasta keskmine, mis oli umbes 1,25x. Selle aasta prognoositav keskmine omakapitali tootlus (ROE) on 12%, võrreldes kümne aasta keskmisega 13%. Kokkuvõttes väidame, et Balti aktsiaturg pakub kannatlikule ja pühendunud investorile ainulaadseid võimalusi, mis võivad kuni viiendiku võrra olla alahinnatud. Oleme siin, et aidata!

Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid.