Avalehele
Ootame Novaturaselt dividendimaksete taastamist

Ootame Novaturaselt dividendimaksete taastamist

Novaturas teenindas kolmandas kvartalis 85 700 klienti, mida on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2,5% võrra vähem. Tulemust mõjutasid suurenev konkurents Türgi sihtkoha pärast ja Kreeka saare Rhodose metsatulekahjud. Sestap kasvas Novaturase müügitulu mullusega võrreldes vaid 1% võrra ehk 64,3 miljoni euroni. Keskmiselt kasvas tulu 4% reisija kohta.

Kolmanda kvartali brutomarginaal oli 11,9%, samas kasvasid tegevuskulud aastaga 19% võrra. Sellest tulenevalt vähenes kulumieelne ärikasum EBITDA 25,7% võrra ning puhaskasum 16,2% võrra, 1,6 miljoni euroni. Mõlemad näitajad jäid oodatust madalama brutomarginaali tõttu meie prognoosidele oluliselt alla.

Negatiivsed välismõjud

Kolmanda kvartali müügikasum (brutokasum, millest on maha arvestatud komisjonitasud reisipaketi kohta) kasvas aastaga ligi 5% ehk 46 euroni reisija kohta. Eelmise kvartaliga võrreldes langes müügikasum aga tervelt 31%, osaliselt olid selle põhjuseks kallinenud kütusehinnad (25–30% kvartalis).

Lisades sellele 0,7 miljoni euro suurune kasum tuletisinstrumentidelt, oleks müügikasum juba vägagi arvestatav – 54 eurot reisija kohta. Lisaks usume, et Rhodose metsatulekahjude tõttu pidi Novaturas üleliigset mahtu müüma olulise allahindlusega, mis vähendas brutokasumit 1,8 miljoni euro võrra. Kokkuvõttes hindame, et oodatust väiksem brutokasumlikkus kolmandas kvartalis oli peamiselt negatiivsete välismõjude tagajärg, millest liigseid järeldusi teha ei tasu.

Minimaalne mõju prognoosidele

Jätsime 2023. aasta EBITDA ootuse 7 miljonile eurole ning tõstsime tagasihoidlikult puhaskasumi ootust 5 miljoni euroni (oli 4,7 miljonit eurot). See on ühtlasi ka kooskõlas ettevõtte enda finantseesmärkidega. Ka pikaajalisi prognoose me ei muutnud. Jätsime Novaturase aktsia diskonteeritud rahavoogude meetodil põhineva hinnasihi 4,5 eurole, mille juures on 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 5-kordne ja aktsia hinna/kasumi (P/E) suhtarv 7-kordne.

Eeldame Novaturaselt järgmisel aastal dividendimaksete taastamist (0,42 eurot aktsia kohta, st 70% puhaskasumist), mis annab dividenditootluseks atraktiivse 13%. Kordasime investeerimissoovitust „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.12.2023 kell 11:02 ning mis avaldati 04.12.2023 kell 11:02, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.