Avalehele
Palgakasv püsib kiire

Palgakasv püsib kiire

  • Tööhõive määr püstitas eelmisel aastal uue rekordi.
  • Hõive kasvas teeninduses.
  • Swedbanki prognoosi järgi püsib hõive määr kõrge ja tööpuudus madal ka sel aastal.
  • Keskmise brutokuupalga kasv peaks Swedbanki hinnangul küündima sel aastal üle 6%.

 

Pingeline olukord tööturul jätkub

Tööhõive määr püstitas eelmisel aastal uue rekordi. Tööpuuduse määr alanes eelmise aasta lõpus 4,4 protsendini. Tööpuudus oli viimati nii madal aastatel 2007-2008. Ilma töövõimereformita oleks tööpuuduse määr veelgi madalam. Töötukassas arvel olevatest töötutest moodustasid kolmandiku vähenenud töövõimega inimesed.

Hõivatute arv kasvas Statistikaameti andmetel 6000 inimese võrra ja seda peamiselt teeninduses: hariduses, majutuses-toitlustuses, tervishoius ja meelelahutuses. Hoolimata sellest, et hariduses ja tervishoius hõivatute arv suurenes, jäi avalikus sektoris tervikuna töötajate arv üle-eelmise aasta tasemele.

Eelmise aastaga võrreldes kerkis osa-ajaga töötajate arv, täistööajaga hõivatute hulk aga langes. Kuna nõudlus tööjõu järele on tugev, leiavad rakendust ka need, kes täisajaga töötada ei saa või ei taha. Positiivne on see, et eelmisel aastal kasvas osa-ajaga töötajate arv just nende hulgas, kes ei soovinud täisajaga töötada ja/või kes samal ajal õppisid.

Välistööjõud vähendas tööjõupõuda

Tööjõupuudus oli jaanuaris äritegevust takistav peamine tegur viiendiku tööstusettevõtte ning veerandi teenindus- ja ehitusettevõtte hulgas (Konjunktuuriinstituudi andmetel). Töötukassa andmete järgi otsiti neljandas kvartalis kõige rohkem masina- ja seadmeoperaatoreid, müüjaid, sotsiaaltöötajaid ja ehitajaid. Tööjõupuudus püsis Töötukassa andmete järgi eelmise aasta neljandas kvartalis samal tasemel kui aasta varem. Ilma võõrtööjõuta oleks tööjõupuudus veelgi suurem, seda eriti ehituses. Eelmisel aastal registreeriti üle 20 000 lühiajalise välismaalase töötamise.

Palgakasv püsib kiire

Töötajad tunnevad ennast tööturul võrdlemisi kindlalt. Täitmata ametikohtade arv ja töötaja algatusel töölt lahkunute hulk on endiselt kõrged. Kõige suurem on Statistikaameti andmetel tööjõu voolavus majutuses-toitlustuses ja ehituses. Tööjõupuudus hoiab palgakasvu tugevana. Swedbanki prognoosi järgi püsib hõive määr kõrge ja tööpuudus madal ka sel aastal. Keskmise brutokuupalga kasv peaks Swedbanki hinnangul küündima sel aastal üle 6%.