Avalehele
Šiauliai Panga teise kvartali tulemused üllatasid positiivselt

Šiauliai Panga teise kvartali tulemused üllatasid positiivselt

Tugev netointressitulu, oodatust märkimisväärselt kõrgem netoinvesteerimistulu, madalamad tegevuskulud ja üllatavalt mõõdukaks kujunenud laenude allahindluse kulu tõstsid Šiauliu Bankase (SAB) teise kvartali jätkuva puhaskasumi 4,8 miljoni euro võrra 12 miljoni euroni. Seetõttu kujunes ka jätkuvaks omakapitali tootluseks 14,7%. Puhaskasum ületas meie ootuseid 66%, kuid sellegipoolest säilitas SAB oma endise 2020. aasta väljavaate, mille kohaselt peaks aasta lõpu seisuga omakapitali tootlus jääma alla 10% ning laenude allahindluse kulu 1,4% suhtena laenuportfelli. Peamiseks põhjuseks esitas SAB kõrge määramatuse tuleviku suhtes, mis on tekkinud COVID-19 pandeemia tõttu.

Tulemused sarnanevad üldistele muutustele laenuturul

Leedu Panga andmetel vähenes esimesel poolaastal välja antud laenude kogumaht 2,2% võrra. Krediiditoodete kvaliteet püsis üldiselt endisel tasemel ning uute väljastatud laenude intressimäär püsis stabiilsena. Vaatamata keskmisest kõrgemale avatusele Leedu väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, käis SAB meie hinnangul teises kvartalis Leedu riikliku laenuturu jälgedes, kui mitte arvestada Danske laenuportfelli ülevõtmisega. Seetõttu ühtlustasime SAB-i laenuportfelli arengu meie Leedu laenuturu prognoosidega. Lisaks alandasime 2020/21 laenude allahindluse kulu ootust 0,5% võrra, tuues selle 2,5% tasemele.

Kõrgendatud ootused ja hinnasiht

Pärast teise kvartali positiivseid tulemusi leevendasime eelmise kvartali pessimistlikke ootuseid. Tõstsime 2020. ja 2021. aasta puhaskasumi ootuseid ligi 40% võrra ehk vastavalt 30,4 miljoni euroni ja 33,2 miljoni euroni. Tõstsime hinnasihi 0,45 eurolt 0,55 eurole. Meie uute ootuste põhjal kaupleks SAB hinnasihi juures 1,0-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse (P/B) ja 9% oodatava omakapitali tootlusega. Analüüsi välja andmise hetkel kauples SAB 0,8-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse (P/B) juures, mis oli sarnaste ettevõtete võrdlusgrupi mediaan, kuid võrdlusgrupi omakapitali tootluse mediaan oli vaid 5%. Seetõttu leidsime, et SAB ei kauple meie hinnangul oma õiglase väärtuse juures ja muutsime ka investeerimissoovituse Neutraalselt Osta soovitusele.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 19.08.2020 10:14 ning mis avaldati 19.08.2020 10:15, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Šiauliu Pank