Avalehele
Siauliu Panga kolmanda kvartali tulemused ületasid ootuseid

Siauliu Panga kolmanda kvartali tulemused ületasid ootuseid

Siauliu Panga kolmanda kvartali puhaskasum jätkuvatest tegevustest kasvas 1 miljoni euro võrra eelmise kvartaliga võrreldes 12,9 miljoni euroni, kuna panga netointressi tase oli jätkuvalt kõrge, teenustasud taastusid ja panga riskikulu ehk laenude provisjonid langesid märgatavalt. Seetõttu omakapitali tootlus ROE kasvas kvartaliga 0,6 protsendipunkti võrra 15,2 %-ni. Puhaskasum ületas meie ootuseid peamiselt tänu varade kvaliteedile 39%. SAB parandas ka oma 2020. aasta väljavaadet, tõstes aasta ROE 12% juurde (varem alla 10%) ning hinnates riskikulu kuni 0,8% varade mahust (varem ligi 1,4%), kuna COVID-19 mõju on osutunud esialgsetest hinnangutest leebemaks.

Laenuturg on seni olnud vastupidav

Viimases makro väljavaates, ennustasid Swedbanki makroanalüütikud Leedu majanduslanguseks COVID-19 piirangute tõttu 2020. aastal 1,7%. Järgmisel aastal oodatakse majanduskasvuks juba 4% ning 2022. aasta kasvult oodatakse kiirenemist 4,7%-le. Seetõttu ootame, et ka Leedu laenuturg, mis aasta esimese kolme kvartaliga kahanes 1,4% võrra, järgmisel aastal taastub. Sama ootame ka Siauliai Panga laenude mahult.

Tõstsime ootuseid

Jätsime panga netointressitulude ootused muutmata, kuid langetasime 2020. aasta riskikulusid 39% võrra 14,3 miljoni eurole. See teeb laenukahjude määraks ligi 0,8%. 2021. aasta riskikulu langetasime 11% võrra 17,5 miljonile eurole, millega meie prognoositav laenukahjude määr on ligi 1%. Seetõttu tõstsime käesoleva aasta puhaskasumi prognoosi 31% võrra 37,5 miljonile eurole ning 2021. aasta puhaskasumi prognoosi 8% võrra 35,8 miljonile eurole. Meie arvestuste kohaselt langeb sellega panga omakapitali tootlus ROE käesoleva aasta 11%-lt järgmisel aastal 10%-le.

Kuna me tõstsime kasumiootuseid, siis tõstsime ka Siauliai Panga aktsia hinnasihi 0,55 eurolt 0,6 eurole, mille juures panga aktsia kaupleks 1,0-kordse turuhinna/raamatupidamisväärtuse P/B juures. Jätkame Osta soovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 6.11.2020 kell 11:26 ning mis avaldati 6.11.2020 kell 11:28, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Šiauliu Pank