Avalehele
Tööstusettevõtete tootmismahu kasv veel tugev, kuid väljavaated on nõrgenemas

Tööstusettevõtete tootmismahu kasv veel tugev, kuid väljavaated on nõrgenemas

Tööstussektori tootmismahu kasv on püsinud viimasel kolmel kvartalil ligikaudu samal tasemel

Käesoleva aasta esimeses kvartalis suurenes tööstusettevõtete tootmismaht 4%, sealhulgas energiatootmises 10% ja töötlevas tööstuses 4%, kuid mäetööstuses vähenes tootmismaht 6%. Tööstussektori tootmismahu kasv on püsinud viimasel kolmel kvartalil ligikaudu samal tasemel. Töötleva tööstuse kasvu panustasid kõige rohkem elektroonika- ja puidutööstuse, metalltoodete ning masinate ja seadmete tootmine.

Ettevõtete ootused lähikuudel oma ekspordi kasvatamiseks on nõrgenenud

Töötleva tööstuse ekspordikäibe kasv (5%) oli küll jätkuvalt tugev, kuid see on langenud möödunud aasta viimase kvartali tasemest veidi allapoole. Uute tellimuste kasv on samuti tugev, kuid ka see on kodumaiste tellimuste mõjul veidi aeglustunud. Samuti on ettevõtete ootused lähikuudel oma ekspordi kasvatamiseks nõrgenenud.

Euroala majandusaktiivsus on viimastel kuudel nõrgenenud

Seda peegeldab ka majandusaktiivsuse kasvu pidurdumine euroalal, kuhu läheb ligikaudu pool meie kaupade ekspordist. Kuigi euroala majandus kasvab ostujuhtideindeksi järgi jätkuvalt hästi, on see viimastel kuudel aeglustunud. Töötlevas tööstuses on süvenenud viivitused tarneahelates, mille peamisteks põhjusteks on kvalifitseeritud töötajate ja uute tellimuste täitmiseks materjalide ebapiisavus. Samas pidurdab tugevam euro eksporditellimuste kasvu. Nõudlus on küll veidi nõrgenenud, kuid pakkumisepoolsed piirangud hoiavad lähikuudel tagasi euroala majandusaktiivsuse tõusu.

Eesti tööstusettevõtete tootmismahtude kasvatamise üha suuremaks takistuseks on tööjõupuudus

Ka Eestis on tööstusettevõtete hinnangul tootmismahtude kasvatamisel üha suuremaks takistuseks tõusnud tööjõupuudus. Swedbanki käesoleva aasta tööstusuuringu järgi piirab 53% vastanutest tööjõupuudus ettevõtete arengut. Möödunud aastal oli see probleemiks 44% vastanutest. Konkurents tööjõu pärast on suurenenud nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul. Vabade töökohtade arv on tõusnud nii enamikes Euroopa riikides, kui ka kodumaistes tegevusalades. See hoiab palgakasvu kiirena ning takistab ettevõtete hinnapõhise konkurentsivõime paranemist.

Vaatamata kulude kasvule, on Eesti oma ekspordi turuosa peamiste kaubanduspartnerite juures suurendanud

Tööstusettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime koduturul vähenenud juba pikemat aega ning ka EL turul on viimastel kvartalitel see nõrgenenud. Samas pole see Eesti suuremate kaubanduspartnerite juures pikemas vaates meie ekspordi turuosa vähendanud. Möödunud aastal kaotas Eesti eksport küll Soomes, Rootsis ja Lätis turuosa, kuid pikemas vaates on see tõusnud. Ka Saksamaal on Eesti kaupade turuosa viimase 10 aastaga kasvanud.

Riskid ekspordi kasvatamiseks on suurenenud

Sel aastal välisnõudluse kasv küll aeglustub, kuid peaks pakkuma Eesti ettevõtetele jätkuvalt ekspordivõimalusi. Samas on suurenenud risk protektsionismi tõusuks, mis mõjuks negatiivselt meie ekspordile.