Avalehele
Järgmisel aastal annab palgasurve ilmselt järele

Järgmisel aastal annab palgasurve ilmselt järele

Kolmandas kvartalis kiire palgakasv jätkus

Tööjõupuudus soodustab endiselt palgakasvu. Tööjõud on peaaegu täielikult rakendatud ja tööpuudus erakordselt madal. Statistikaameti andmetel tõusis keskmine brutokuupalk kolmandas kvartalis aastaga üle 8 protsendi. Maksu- ja Tolliameti andmed näitasid isegi kiiremat, 10-protsendilist palgakasvu.

Palgad kasvavad avalikus sektoris kiiremini kui erasektoris

Viimase aasta jooksul on riigile kuuluvates ametiasutustes palgakasv erasektori omast oluliselt kiirem olnud. Nii hariduses, tervishoius kui avalikus halduses on töötasud sellel aastal tõusnud üle 10 protsendi. Erasektoris, mis on väliskonkurentsile otseselt avatud, ei ole lihtsalt võimalik palku nii kiiresti tõsta. Keskmine palk alanes kolmandas kvartalis energeetikas, kus tootmismaht on odavama impordi tõttu oluliselt alanenud.

Järgmisel aastal peaks palgakasv hoogu maha võtma

Järgmisel aastal peaks palgakasv mõnevõrra rahunema, kuna majanduskasv aeglustub ja nõudlus täiendava tööjõu järele eelkõige eksportivates harudes väheneb. Töötukassa numbrid viitavad juba tööpuuduse suurenemisele. Keskmise brutopalga kasv peaks järgmisel aastal ulatuma 6,5 protsendini ja ülejärgmisel aastal 5,5 protsendini.

Kuna käibe kasv aeglustub järgmisel aastal ilmselt palgakasvust kiiremini, läheb ettevõtjatel elu keerulisemaks. Küsitlused näitavad, et ettevõtjate ootused tuleviku suhtes on pessimistlikumaks muutunud. Tööstus- ja ehitusettevõtted plaanivad töötajate arvu järgmise kolme kuu jooksul vähendada.