Avalehele
Tööjõupuudus hoogustab palgakasvu

Tööjõupuudus hoogustab palgakasvu

Eelmine aasta oli töötajate seisukohalt hea aasta: hõivatute arv kasvas ja tööpuudus vähenes. Sellel aastal peaks hõivatute arv veidi tõusma. Kuigi nõudlus tööjõu järele kasvab, on selle pakkumine piiratud. Seetõttu ootame vabade ametikohtade arvu kasvu ja tööturult eemal olevate inimeste arvu kahanemise jätkumist.

Elavnenud majandusaktiivsuse tõttu suureneb nõudlus tööjõu järele

Hõive kerkis eelmisel aastal oluliselt ja seda nii töötute kui varem tööturul mitte osalenud inimese arvelt. Suurenes nii palgatöötajate kui ettevõtjate arv. Hõivatuid lisandus peamiselt teeninduse valdkonda ja piirkondade lõikes eelkõige Tallinnasse.

Tööpuudus alanes eelmisel aastal Statistikaameti andmetel 5,8 protsendini. Kuigi Statistikaameti hinnangul töötute arv kahanes, näitavad Töötukassa andmed hoopis ametlikult registreeritud töötute arvu tõusu nii eelmisel aastal kui tänavu jaanuaris. Registreeritud töötuse kasvu põhjuseks on töövõime- ja haldusreform.

Tööturul mitteaktiivsete hulgas (need on inimesed, kes ei tööta ega otsi aktiivselt tööd) langes kõige rohkem õppurite, lapsehoolduspuhkusel olijate ja pensionäride arv. Mitteaktiivsuse vähenemist soodustab töökäte puudus. Tööjõupuudus oli jaanuaris äritegevust takistav peamine tegur 20% tööstusettevõtete, 29% teenindusettevõtete ja 40% ehitusettevõtete hulgas.

Veel rakendamata tööjõudu on tööturul järjest vähem

Täitmata ametikohtade määr läheneb eelmise majandusbuumi tasemele. Vabade ametikohtade määr oli viimastel andmetel (eelmise aasta kolmandas kvartalis) kõrgeim hariduses, majutuses ja toitlustuses ning info ja side valdkonnas. Töötajad tunnevad ennast tööturul järjest kindlamalt. Seda näitab ka töötaja algatusel töölt lahkunute arvu järjepidev kasv. Seetõttu püsib surve ka palkade kasvuks. Maksu- ja Tolliameti andmetel palgakasv neljandas kvartalis kiirenes. Selle põhjuseks on ilmselt nii ettevõtete paranenud majandustulemused kui tööjõupõud.

Sellel aastal peaks hõivatute arv veidi tõusma. Kuigi nõudlus tööjõu järele kasvab, on selle pakkumine piiratud. Seetõttu ootame vabade ametikohtade arvu kasvu ja tööturult eemal olevate inimeste arvu kahanemise jätkumist. Tööpuuduse määr peaks veidi tõusma tänu töövõimereformile. See aga värbajate elu lihtsamaks ei tee ja sobivate töötajate leidmine on endiselt keeruline.