Avalehele
Välispraktikandid soovitavad praktikat Swedbankis igale välisüliõpilasele

Välispraktikandid soovitavad praktikat Swedbankis igale välisüliõpilasele

Read the original story in English below.

Kas teadsid, et Swedbankis on sel suvel üheksa praktikanti välismaalt? Täna tutvustavad end kolm andekat noort, kes on pärit Aserbaidžaanist ja Marokost.

Elvin: „Soovitan praktikat Swedbankis igale välisüliõpilasele.“

Olen pärit Aserbaidžaanist ning õpin praegu Tartu ülikoolis matemaatilise majandusteaduse magistris. Viimase kolme aasta jooksul olen otsinud erinevaid võimalusi tegutseda andmeteaduse valdkonnas ning otsingud tõid mind Eestisse, kus on viimastel aastatel tehtud suuri investeeringuid arvutiteaduste valdkonda.

Alates jaanuarist hakkasin Eesti ettevõtete hulgast otsima praktikavõimalusi, mis oleksid seotud andmeanalüüsi ja -teadusega. Selle käigus märkasin Swedbanki andmeanalüüsi programmi (Data & Analytics Academy). Uurisin lisainfot programmi kohta paljudest erinevatest allikatest: sõpradelt, varasematelt osalejatelt ja õppejõududelt. Otsustasin osaleda, sest see oli algaja jaoks kuldne võimalus – uutelt tulijatelt ei nõutud spetsiifilist diplomit ega varasemat koolituste läbimist.

Pärast värbamisprotsessi edukat läbimist võeti mind praktikale andmehalduse osakonda. Praegu töötan ärikeele sõnastike kallal. Need sisaldavad vajalikku teavet kõigi pangas kasutatavate äriterminite kohta: terminite hierarhia, nendevahelised suhted ja ladustamiskohad. Ärikeele sõnastikest saavad kõik panga töötajad lihtsasti andmed kätte. Alguses oli andmemudelit selle tabelite, salvestatud info ja omavaheliste seoste tõttu raske mõista, kuid hiljem muutus töö arusaadavamaks ja hakkasin seda nautima.

Mulle meeldib Swedbank kui töökoht ja soovitan seda igale välisüliõpilasele, kes soovib Eestis praktikat teha. Swedbank on koht, kus tunnen end hinnatuna. Olen siit leidnud inimesi, kellega koos veeta aega ka väljaspool tööaega. Mõnikord käime õhtuti väljas või mängime Tallinna äärelinnades discgolfi. Ja otseloomulikult ei jäta ma kunagi vahele meie kolmapäevaseid jalgpallimatše.

Omar: „Swedbank on andnud võimaluse mul end proovile panna.“

Olen pärit Maroko kultuuripealinnast Fesist ning praegu õpin Tartu ülikoolis kindlustus- ja finantsmatemaatikat.

Kuulsin Swedbanki praktikakohavõimalustest ülikoolis, kui üks õppejõud ütles, et Swedbank pakub ingliskeelseid praktikavõimalusi. Kandideerisin kohe, sest ingliskeelseid praktikakohti ei paku just paljud ettevõtted. See tundus mulle suurepärane võimalus.

Seega olen praegu praktikal elukindlustuse osakonnas. Minu esimene ülesanne oli aru saada Swedbanki elukindlustusäri eri liiki lepingutest ja kirjutada programmeerimiskeeles R nende deskriptiivne analüüs. Töö aitas mul ülikoolis õpitut praktikasse rakendada ja andis hea ülevaate sellest, kui suur ja mõjukas on see ettevõte kogu Baltikumis.

Praktika alguses läbisin koolitusi, mis olid seotud ettevõtte visiooni, eesmärgi ja väärtustega. Tunnen, et Swedbankis tõesti toimitakse vastavalt eesmärkidele ja väärtustele ning inimesed jagavad sama visiooni. Välismaalasena ei tunne ma end kunagi kõrvalejäetuna. Isegi kui inimesed köögis niisama juttu räägivad,  hakkavad nad mind nähes kohe inglise keeles rääkima, et mind vestlusse kaasata.

Võin öelda, et Swedbank on mulle andnud võimaluse iseend proovile panna, pakkudes vajalikku keskkonda enesetäiendamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Samal ajal aga saan endiselt nautida ka suve. Kindlustusosakonna inimesed on professionaalsed, sõbralikud ja avatud mõtlemisega, mistõttu on see minu jaoks ideaalne keskkond.

Farhad: „Viibin nii suurepäraste inimeste seas.“

Olen pärit Aserbaidžaanist, kuid üsna suure osa elust olen elanud Küprosel. Nüüd olen juba aasta olnud Eestis, sest otsustasin Tartu ülikoolis teha kindlustus- ja finantsmatemaatika magistrikraadi. Kui olin läbinud poole oma õppekavast, hakkasin mõtlema, et kus võiks koolipingis saadud teadmisi rakendada. Kandideerisin mitmesse ettevõttesse, seal hulgas ka Swedbanki. Alguses tundus Swedbanki kindlustusosakonda pääsemine võimatuna, sest ma ei tundnud eriti hästi kindlustusturgu ja puudusid ka tehnilised oskused. Minu suureks õnneks aga osutusin valituks ja juunis alustasingi Swedbankis pratkikat.

Analüüsin enamasti andmeid – minu peamine ülesanne on teha statistilisi mudeleid ja andmete visualisatsioone. Pärast peaaegu kahekuulist töökogemust Swedbankis võin öelda, et mulle ei valmista rõõmu mitte üksnes see, et viibin nii suurepäraste inimeste seas, vaid ka see, et mulle meeldib oma töö ning tahan üha rohkem edasi areneda.

Nagu näha pakub Swedbank praktika- ja töökohti inimestele üle kogu maailma. Vaata pakkumisi ja ühine meiega siin.

 

In English

Did you know that Swedbank also offers English-speaking internship opportunities? This summer we have 9 foreign interns working at Swedbank. We are going to introduce you to three of them: get to know our interns from Azerbaijan and Morocco.

Elvin: “I can recommend Swedbank to any foreign student.”

I am Elvin from Azerbaijan, currently doing my master’s at the University of Tartu in the field of Quantitative Economics. For the last three years I have been on the lookout for opportunities to more to the field of Data Science. That was the reason which brought me to Estonia, considering the huge investments made into the field of Computer Science in recent years.

In January I started looking for internship opportunities in local companies related to Data Analytics and Data Science. Firstly, I noticed Swedbank’s Data Analytics programme. I started to learn more about the details of the programme from a variety of sources: friends, previous years’ participants and our professors. I decided to participate as well, since it was a golden opportunity for starters, it did not require any special educational background or training for newcomers like me.

After a successful recruitment process, I was assigned as an intern to the Data Governance department. Currently, I am working on Business Glossaries. It’s like a dictionary that includes the necessary information about all the business terms used in the bank: hierarchy of these terms, relations between them, place of storage, etc. Business Glossaries provide the data for anyone at the bank in the easiest way. In the beginning it was hard to understand the data model – all the tables, information stored in them, relations, etc., but after I started to enjoy it, it became easier.

I like Swedbank as a workplace and I can recommend it to any foreign student who wants to do an internship in Estonia. Swedbank is a place where I feel valued and I have also found people with whom I can hang out after work. Sometimes we just chill out during the evenings or play disc golf near the outskirts of Tallinn. And of course, I never miss our football matches on Wednesdays.

Omar: “Swedbank has given me a chance to prove myself.”

I’m Omar coming from the cultural capital of Morocco – Fes. I study Actuarial and Financial Engineering at the University of Tartu.

I heard about Swedbank internship possibilities through my university. My professor told me that Swedbank has English-speaking internship opportunities and I immediately applied. There aren’t many companies who do that, so it seemed a great opportunity to me.

Currently I am working in the Life Insurance department. At the beginning of the internship, I passed some trainings related to corporate vision, purpose and values. All those pillars align with my perspective, especially the caring part which emphasizes on the human part of this company. I feel that all the people in the company share the same vision. As a foreign I never feel excluded from any of the activities. Even when people are talking in the kitchen, once I show up they switch to English to include me in the conversation.

The first task that I got was to understand the different types of contracts Swedbank has in the Life insurance business and write a descriptive analysis about it using the R programming language. It was a great revision of the classes we had in the university and gave me an overview of the size and the impact the company has in the Baltic region. Now I mainly analyze the mortality ratios of different products in the company.

I can say that Swedbank has given me a chance to prove myself by providing the necessary environment for self-improvement and making new contacts, while also being able to enjoy summer. People in the insurance department are professional, friendly and open-minded, offering the perfect environment for an international workspace.

Farhad: “I feel happy to be surrounded by such great people.”

I’m Farhad from Azerbaijan. I have spent quite a big part of my life living in Cyprus as well as in Azerbaijan and now I have been in Estonia already for a year. I chose to pursue Actuarial and Financial Engineering degree in the University of Tartu and as soon as I had half of my curriculum completed, I wanted to get some practical experience. I applied to a couple of positions in different companies, including Swedbank. At first, getting an offer from Swedbank’s Insurance Department sounded an unsurpassed option, because I didn’t know a lot about insurance markets and I didn’t have any technical skills. But luckily I got selected and in June I started my internship.

I am mainly performing data analysis – statistical modelling and data visualization are my core concentrations. As a matter of fact, at the beginning it was a bit of a challenge to understand the data I was assigned to work with. The underlying difference between studying at the university and working in an organization is probably the simple fact that you can’t ask Google for help anymore. Communication with colleagues becomes inevitable and so does professional development.

With an almost two-month work experience in Swedbank, not only do I feel happy to be surrounded by such great people, but I also feel satisfied with the job I am doing and looking forward to improve myself even more.

So, as you can see – Swedbank offers a variety of internship and job opportunities for people all around the world! See what we have to offer and join us here.

Märksõnad: Praktikablogi