Avalehele
5 soovitust, mida jälgida, kui laps läheb esimest korda tööle

5 soovitust, mida jälgida, kui laps läheb esimest korda tööle

Kui lapsed ja noored soovivad suvisel koolivaheajal töötada, on täiskasvanute ülesanne veenduda, et esimene kokkupuude tööturuga oleks noorele positiivne. See tähendab, et töösuhted peavad olema korrektselt vormistatud ja noor töötaja ei kahjustaks oma tervist.

Populaarses rahatarkuse grupis Kogumispäevik läbi viidud küsitlusest selgus, et grupiliikmete lapsed teenivad kõige sagedamini endale lisaraha poes, kohvikus või mõnes muus teenindusasutuses töötades; malevas töötades ning ka laadal või kohvikutepäevadel küpsetisi või teisi isetehtud asju müües.

Samuti on lapsed raha teeninud põllumajandussaaduste ja metsmarjade korjamisega, filmivõtetel osalemisega, lapsehoidmisega, koristamisega või vanemate firmas lihtsamate tegevuste tegemisega (nt. andmete sisestamine). Kodus on raha teenitud muru niitmise ja akende pesemise eest.

Kuigi Tööinspektsioon kontrollib alaealiste töötamist nii töötamise registri sissekannete põhjal, sihtkontrolli käigus, ettevõtete külastamisel järelevalve käigus kui ka laekunud vihjete peale, siis lapsevanemana saame aidata last toetada eale sobiva töökoha otsimisel ja tööle asumisel.

Järgnevalt toome koostöös Tööinspektsiooniga välja viis soovitust, mida jälgida, kui laps läheb esimest korda tööle.

1. Jälgi vanusest tulenevaid piiranguid laste tööülesannetele

Töölepingu seadus lubab töötegemisega alustada alates 7. eluaastast. „7–12aastasel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. 13–16aastasega võib tööandja sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust,“ rääkis Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu. „13–aastasega võib sõlmida töölepingu näiteks põllumajandustööde tegemiseks, abitöödeks kaubandus- või teenindusettevõttes,  toitlustus- või majutusettevõttes ja teisteks töödeks, kus tööd tehes ei esine kokkupuudet noore tervist ohustavate teguritega. Kui töö eeldab raskuste tõstmist, tuleb teada, et alla 16–aastased ei tohi käsitsi teisaldada esemeid, mis on raskemad kui viis kilo.

Miidla-Vanatalu sõnul on tööandjal kohustus 7–14aastased töötajad kümme päeva enne tööle asumist töötamise registrisse kanda. „Selline nõue on vajalik, et andmed jõuaksid enne lapse tööle asumist Tööinspektsioonini ning menetlusega tegelev jurist jõuaks anda eelhinnangu, kas kavandatud töö on lapsele sobiv või mitte. Kui inspektor pole kümne tööpäeva järel tööandjaga ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada,“ selgitas Miidla-Vanatalu.

*NB! Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 9 lg 2)

2. Veendu, et tööandja on lapsega sõlminud töölepingu

Töötajaga, sõltumata tema vanusest tuleb sõlmida korrektne tööleping. Eelistatult tuleb sõlmida tööleping kirjalikult, et fikseerida mõlema poole õigused ning kohustused.

3. Jälgi, et tööandja peaks kinni alaealistele kehtestatud töö- ja puhkeajast

*NB! Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 9 lg 2)

4. Räägi lapsega säästmisest

Esimene palk lapse kontol võib tekitada kiusatust kõik kohe ära kulutada. Selgita lapsele, et suvekuudel teenitud rahast osa võiks säästa, sest järgmine võimalus raha teenida võib avaneda alles järgmisel suvel. Arutage, mida laps soovib oma palgaga teha, kui palju selleks kulub ning kas pärast planeeritud kulutusi on võimalik midagi ka kõrvale panna. Lapsele võib pakkuda võimalust avada säästmiseks eraldi konto, mis motiveeriks hiljem ka vanematelt saadavalt taskurahalt säästma.

5. Austa lapse valikuid teha teenitud rahaga, mida ta soovib

Kui mõned kulutused, mida laps plaanib oma teenitud rahaga teha, sulle ei meeldi, siis arutage hinnanguvabalt alternatiive. Näiteks kui laps soovib osta teenitud raha eest riideid, siis arutage, kas saaks neid osta allahindlusperioodil või missuguseid riideid tasuks osta. Ära anna lapse käitumisele hinnanguid, vaid peegelda. Lapse valikuid arvustades vähendad tema eneseväärikust. Teatud eas on normaalne, et lapsed soovivad vastanduda ning vanema kohustus on sel ajal lapsele turvatunnet pakkuda.

 Lisainfot leiad Tööinspektsiooni portaalist TööeluRohkem nippe ja nõuandeid, kuidas oma rahaasjadega targalt ümber käia, leiad Kogumispäeviku grupist.

Märksõnad: Lapsed, Lapsevanem