Avalehele
Tööstusettevõtete uuring 2022: 90% tööstusettevõtetest valmistab muret tooraine prognoosimatu hind

Tööstusettevõtete uuring 2022: 90% tööstusettevõtetest valmistab muret tooraine prognoosimatu hind

Tööstusettevõtted planeerivad hoolimata järjestikuste kriisidega kuhjunud probleemidest tänavu kasvukursil püsida selgus Swedbanki läbi viidud uuringust. 43% uuringus osalenud ettevõtetest kavatseb laieneda uutele turgudele, millest olulisemad on Euroopa suurim majandus Saksamaa ning Rootsi ja Ühendkuningriik.

Kasvuplaanide suurim takistus, mida tunneb üheksa tööstusettevõtet kümnest, on tooraine prognoosimatu hind ja kättesaadavus. Samuti on energiakulude osakaal ettevõtete käibest enam kui kahekordistunud. Nii prognoosib kasumlikkuse suurenemist 30% ja vähenemist 29% Swedbanki uuringus osalenud ettevõtetest, mis on eelmise aastaga võrreldes pessimistlikum prognoos.

„Arvestades toorme ja energia erakordset hinnataset, mis ei ole juba pikalt stabiliseerunud, peavad ettevõtted muutuma paindlikumaks nii tarnijate kui klientidega sest kiire reageerimine on muutunud meie tööstusele ellujäämise küsimuseks,“ ütles Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe. „Ettevõtted, kes sisendhindade kasvu klientidele edasi kandmisel hiljaks jäävad, on kindlasti nõrgemas positsioonis ja halvemal juhul sunnitud tegevuse lõpetama.“

Keerulisele majanduskeskkonnale vaatamata planeerib käibe kasvu 68% uuringus osalenud ettevõtetest. Tugevat käibekasvu planeerivad tänavu masina- ja metallitööstuse ning toiduaine- ja puidutööstuse ettevõtted, kuid käibekasvu olulisem põhjus ei ole mitte suurenenud tootmismaht vaid inflatsioon ja üldine tooraine hindade kallinemine.

Rohkem kui kahesaja osaleja hinnangul kasvab palk tänavu tööstusettevõtetes keskmiselt 8,5% ning meeskonda kasvatatakse keskmiselt 2,6% võrra. Uuringu tulemusi kogu Eesti töötussektorile laiendades värvatakse Eesti suurima tööhõivega sektorisse tänavu veel ligi 3000 uut töötajat.

Samuti ei ole tööstusettevõtete planeeritud investeeringud keskmisena märkimisväärselt vähenemas. „Kokku planeeritakse investeeringute vähemist vaid 1,4% võrra. Investeeringuid plaanivad kasvatada väiksemad kuni 10 miljoni eurose käibega tööstusettevõtted,“ tõi Kirsimäe välja uuringust selgunud positiivse üllatuse. Samas rohkem kui kolmveerand uuringus osalenud puidutööstuse ettevõtetest hoiab investeeringuid tagasi majanduskeskkonna ebakindluse tõttu ning ligi pool toiduainetööstuse ettevõtetest peab takistuseks investeeringute pikka tasuvusaega.

Swedbanki tänavu märtsis ja aprillis läbi viidud tööstusettevõtete uuringus osales kokku 205 ettevõtet, kus töötab kokku 21 638 inimest ja ettevõtete aastane koondkäive on 3,8 miljardit eurot.

Tutvu 2022. aasta tööstusettevõtete uuringu tulemustega!