Avalehele
Swedbanki pensionifondid investeerivad BaltCapi uude 200 miljoni euro suurusesse infrastruktuurifondi

Swedbanki pensionifondid investeerivad BaltCapi uude 200 miljoni euro suurusesse infrastruktuurifondi

17.10.2023

Swedbanki pensionifondid on teinud olulise investeeringu BaltCapi uude 200 miljoni euro suurusesse infrastruktuurifondi (BaltCap Infrastructure Fund II – BInF II), mille investeeringud keskenduvad taastuvenergeetika ja avaliku ning erasektori koostöös (PPP) valmivatele projektidele Baltikumis ja Poolas. Fondi eesmärk on toetada regiooni majanduslikku vastupanuvõimet ja suurendada kohalike ressursside kasutamist.

Baltikumi suurima erakapitalifondi BaltCapi uus fond keskendub investeeringutele tuule- ja päikeseparkidesse, biomassi- ja biogaasijaamadesse ning aitab kohalikel omavalitsustel rajada ja renoveerida avalikke hooneid, suurendades nende energiatõhusust. BInF II on ELi jätkusuutliku rahastamise avalikustamise määruse kohaselt artikkel 9  fond ehk selle eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine.

BaltCapi juhtivpartner Simonas Gustainis rõhutas, et Baltikum ja Poola seisavad lähiaastatel silmitsi suure infrastruktuuri rahastuse puudujäägiga. „Rahvusvaheliste institutsionaalsete investorite, sealhulgas Swedbanki toel, soovime aidata seda lünka täita ning panustada piirkonna energiajulgeoleku ja kliimamuutuste leevendamisse,” ütles Gustainis.

Investeering BaltCapi fondi oli Swedbanki pensionifondide jaoks atraktiivne, kuna see järgib jätkusuutlikke põhimõtteid. Usume, et pikemas perspektiivis on sellised fondid lisaks väärtuspõhistele argumentidele ka tootluse mõttes kasulikumad.

BInF II jätkab oma oma eelkäija, BinFI poolt tõestatud strateegiat, aidates muuhulgas vähendada CO2 heitkoguseid ja arendada ühiskondlikult olulisi projekte.