Avalehele
Uuring: Kui palju stressi ja ärevust tekitavad rahaasjad?

Uuring: Kui palju stressi ja ärevust tekitavad rahaasjad?

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud uuringu tulemused näitasid, et Eesti inimesed peavad kõige suuremaks stressiallikaks rahapuudust. Sellega pea võrdselt tekitavad pingeid töö (44%) ja tervis (41%), vähem põhjustavad stressi suhted (27%) ja perekond (20%).

Rahast mõtlemine ja enda rahakäitumise jälgimine on tavapärane, kuid kui rahale mõtlemine muutub aga nii sagedaseks, et saab stressiallikaks, siis võib see mõjutada nii vaimset kui füüsilist tervist ja lähisuhteid.

Üle kolmandiku uuringus osalenutest (37%) muretseb rahaasjade pärast mitu kordi nädalas ja ligi neljandik (26%) paar korda kuus, kümnendik (12%) ei muretse aga raha pärast kunagi. Enda ja oma pere rahalise olukorra pärast tunnevad rohkem muret 18–39-aastased. Kuni 550-eurost netopalka teenivad inimesed muretsevad pere rahalise seisu pärast sageli mitu korda nädalas, paljud isegi igapäevaselt. Pere rahaasjad tekitavad teistega võrreldes vähem muret 60–74-aastaste seas.

Uuringust selgus ka see, et 31% vastanutest on oma majandusliku olukorraga rahul. 32% vastanutest elab palgapäevast palgapäevani ning 7% ei suuda toime tulla igakuiste kulutustega. 11% tunnistab, et neil on praegu liiga suured võlad.

Kolmandik inimestest kipub rahastressis mõtlematult raha kulutama. Keskmisest enam teevad seda nooremad või väiksema sissetulekuga vastanud. Nemad kogevad ka sagedamini süütunnet raha kulutamise pärast ebavajalikele asjadele.

Kuidas aga raha pärast muretsemisest tekkivat stressi vähendada? Nõiaringist pääsemiseks on oluline järjepidevalt eelarvet planeerida ning käia poes ostunimekirjaga, mis aitab vältida emotsioonioste.

„Kui inimene soovib muuta rahakäitumist, siis see ei ole võimatu, aga see nõuab pingutust,“ lisas ajuteadlane Jaan Aru.

Uuringu tulemuste arutelu Jaan Aruga „Kuidas rahapuudus mõjutab meie emotsionaalset seisundit ja käitumist?” saad kuulata siin.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud uuringu viis läbi Norstat 2020. aasta novembris. Uuringus osales 1104 inimest vanuses 18–74 eluaastat.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus on loodud 2010. aastal eesmärgiga toetada inimesi majandusotsuste tegemisel, jagada teadmisi rahaasjade korraldamisest ning aidata kaasa finantskirjaoskuse edendamisele Eestis.

Märksõnad: Perekond, Rahastress, Uuring