Avalehele
Uuring: Pere minimaalsed elamiskulud Tallinnas on 1063 eurot

Uuring: Pere minimaalsed elamiskulud Tallinnas on 1063 eurot

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse Balti riikide pealinnade pere elamiskulude uuringust selgus, et võrreldes Riia ja Vilniusega on Tallinnas kulukam elada, selleks kulub minimaalselt 1063 eurot. Balti riikide pealinnadest on Tallinna peredel kõige suuremad sissetulekud ning vaba raha jääb sundkulutuste katmise järel alles enim.

Tallinnas elava pere sissetulek on lõunanaabrite omast suurem

Leibkonna mudelite põhjal tehtud analüüsist selgus, et 70 ruutmeetri suuruses korteris elava kahe täiskasvanu ja kahe alaealise lapse igakuised kulud toidule, eluasemele ja ühistranspordile on Tallinnas kokku 1063 eurot, mis moodustab 37% pere sissetulekust. Riias elava pere samasugused kulud on kuus 950 eurot, mis on 47% pere sissetulekust ning Vilniuses elava pere kulud moodustavad sissetulekust 43% summas 954 eurot.

Väljaminekud
Pere tulud ja kulud (kulud eluasemele on arvestatud kodulaenuga soetatud korteris)

Baltimaade pealinnadest on kõige kallim elada Tallinnas, samas on Tallinnas elava pere sissetulek ka lõunanaabrite omast suurem. Koos lastetoetustega on neljaliikmelise perekonna keskmine netosissetulek Tallinnas 2897 eurot, Riias 2020 eurot ja Vilniuses 2207 eurot.

Riia ja Vilniuse peredel on nii sissetulekud kui ka igakuised väljaminekud väiksemad kui Tallinnas elaval perel. Kuna Tallinnas elava pere sissetulekud on suuremad, siis jääb neil pärast sundkulude katmist kõige rohkem vaba raha alles.

Kõige kallim toidukorv on Tallinnas

Toitumisteadlaste soovitatav neljaliikmelise perekonna toidukorv on kõige kallim Tallinnas, makstes 536 eurot ning moodustades 18% sissetulekutest. Kõige odavam toidukorv on Vilniuses, kus neljaliikmelisel perel kulub sellele 442 eurot kuus ehk 20% sissetulekutest. Riias kulub peredel soovitatavale toidukorvile 483 eurot kuus ehk 24% sissetulekutest.

Toidukorv

Võrreldes 2018. aastaga on pere toidukorvi maksumus kõige rohkem kasvanud Tallinnas, kallinedes 28 euro võrra. Riias on läinud pere toidukorv hoopis 22 euro võrra odavamaks ning Vilniuses ei ole toidukorvi maksumus nelja aastaga muutunud.

Kodulaenu eluasemekulud on soodsamad kui üürimisel

Kõigis kolmes Balti pealinnas on kodulaenu tasuvatel peredel eluasemekulud soodsamad kui kodu üürivatel peredel. Kodulaenu tasuvatest peredest on kõige suuremad eluasemekulud (laen, kommunaalmaksed, vesi, küte, elekter) Tallinnas, neljaliikmelisel perel kulub neile kuus 527 eurot. Riias on eluasemekulud 367 eurot ja Vilniuses 448 eurot.

Üürikorteris elava pere kulud eluasemele on oluliselt suuremad kui peredel, kes on soetanud kodu laenuga. Tallinna üürikorteris elaval perel kulub kuus eluasemega seotud kuludele (üür, kommunaalmaksed, vesi, küte, elekter) 705 eurot, Riias 558 eurot ja Vilniuses 703 eurot.

2018. aasta tulemustega võrreldes on vähenenud Tallinnas elava pere kulud veele ja küttele, kuid kinnisvara hindade kasv on kaasa toonud suuremad kulutused üürile ja kodulaenu maksetele.

Tallinnas on ühistransport tasuta neile, kes on oma elukoha pealinna registreerinud. Riias kulutab neljaliikmeline pere ühistranspordile 100 eurot kuus ning Vilniuses 64 eurot.

Eluasemekulud tuleks aeg-ajalt üle vaadata. Teenuste paketid, mis võib-olla paar aastat tagasi olid soodsaimad ei pruugi seda enam olla ning mõistlik oleks uus teenusepakkuja leida. Kuigi igakuine sääst ei pruugi kuu lõikes märkimisväärne olla, moodustab see aasta lõikes arvestatava summa, mille pere saab säästmiseks kõrvale panna.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus on loodud 2010. aastal eesmärgiga toetada inimesi majandusalaste otsuste tegemisel, jagada teadmisi rahaasjade korraldamisest ning aidata kaasa finantskirjaoskuse edendamisele Eestis.

 

Andmete kogumine analüüsi jaoks toimus kõikides Balti pealinnades märtsist kuni aprillini 2021. Sissetulekute andmed pärinevad 2020. aastast. Swedbanki Balti riikide Rahaasjade Teabekeskuste analüüsis kasutatud leibkonnamudelid sarnanevad tavapäraste elu- ja töötingimuste ning tarbimistavade poolest Balti riikide pealinnade keskmiste leibkondadega, ent neid ei saa käsitleda Balti riikide statistiliselt keskmiste leibkondadena. Analüüsis tehti leibkonnamudelite alusel kindlaks leibkondade peamised majapidamiskulud (toidule, eluasemele ja transpordile) nii rahasummana kui ka protsendina leibkonna kasutada jäävast tulust.

Soovitatav toidukorv põhineb Eesti Toitumisteaduse Seltsi ja Rootsi Riikliku Toiduagentuuri normatiivsel meetodil, mis tagab inimesele tasakaalustatud toitumise ja päevase energiavajaduse 2400 kcal, koosneb koduses toiduvalmistamises kasutatavatest toiduainetest ning on kohandatud Balti riikide elanike tarbimisharjumustele. Ostukorvi arvutamise aluseks võeti kolme kõige rohkem kasutatava e-toidupoe samade või sarnaste kaupade kõige odavamad hinnad.

Märksõnad: Ostukorv, Töötasu