Ehitussektori investeeringud tuleks ajastada õigesti

Nii ettevõtjad kui erialaliidud on väljendanud seisukohti, et riik võiks oma tellimusi planeerida viisil, mis võtab arvesse üldist ehitusturu seisu ...