Avalehele
Kuidas moodul- ja tehasemaja pangalaenuga finantseerida?

Kuidas moodul- ja tehasemaja pangalaenuga finantseerida?

10.05.2023

Kodu soetamine on üks elu suurimaid oste, millele eelneb pikk planeerimine, säästmine ja unistamine. Praegu koguvad üha enam populaarsust moodul- ja tehasemajad, sest nende valik on väga rikkalik, valmimisaeg kiire ja kvaliteet hea. Räägime lähemalt, kuidas sellise maja ehitamist pangalaenuga rahastada.

Nii moodul- kui ka tehasemaja elemendid valmistatakse tehases. Moodulmaja elemendid monteeritakse mooduliteks tehases ning tehasemaja omad krundil. Lühidalt öeldes on mõlemal juhul tegemist tehasemajaga, kuid erineb nende krundile jõudmise vorm. Pangalaenu väljastamise poolest on aga põhimõtted samasugused.

Sobiva krundi leidmine

Maja ehitamise teekond algab krundist. Kui sobiv krunt on olemas, on üks suur samm juba tehtud, sest tihti võtabki sobiva paiga leidmine kõige enam aega. Järgmisena tuleb välja selgitada, kas krundil on olemas liitumised tsentraalsete vee- ja kanalisatsioonitrassidega või on plaan luua lokaalsed süsteemid. Tänapäeval ei kujuta keegi elu ette elektrita, seepärast tasub juba enne krundi soetamist uurida, kas elekter on olemas või kui ei, siis kui palju selle sinna toomine maksab.

Ekstra tähelepanu nõuab juurdepääsutee: kas see on olemas, kellele see kuulub ja kuidas kasutamine on kokku lepitud. Kui juurdepääsutee puudub, siis peab hindama, kuidas aastaringne juurdepääsutee luua ning kas selleks tuleks puid maha võtta või millegi muuga arvestada. Sageli soovitakse olemasoleval krundil vana maja lammutada ning selle asemele ehitada uus. Sel juhul võivad nii liitumised kui ka elekter ja juurdepääsutee olla juba olemas.

Sobiva maja valik

Sobiva maja valimine nõuab aega ja süvenemist ning pereringis arutamist. Majatootja pakkumisi üle vaadates tuleks pöörata tähelepanu sellele, kas enne maja püstitamist peavad olema tehtud ettevalmistavad tööd. Eespool oli juttu liitumistest – nüüd tuleks minna juba konkreetsemaks, kas vundamendi rajamise eest hoolitseb paigaldaja või omanik. Tõenäoliselt on tootjal ka koostööpartnerid, kes pakuvad terviklahendust. See võib tähendada väiksemat aja- ja närvikulu, aga ka rahalist väljaminekut.

Moodul- ja tehasemaja finantseerimine

Moodul- ja tehasemaja finantseerimine eristub muude majade finantseerimisest selle poolest, et majatootja soovib tavaliselt raha saada enne, kui maja on valmis ja paigaldatud. See võib aga pangalaenu väljamaksmise juures saada kitsaskohaks: laenuraha ei ole võimalik enne välja maksta, kui ei ole piisavalt tagatist, ning tühja krundi väärtus on selgelt väiksem.

Seega tuleks kaardistada kogu majaprojekti kalkulatsioon, sealhulgas krundiga kaasnev ning ettevalmistused maja püstitamiseks, samuti pöörata tähelepanu sellele, millises etapis maja paigaldatakse, kas vajalik raha on olemas ning kas laenu väljamaksmiseks tagatisest piisab.

Oma raha või lisatagatis on laenu puhul kohustuslikud

Laenu korral küsib pank alati lisatagatist või omafinantseeringut. Omafinantseering on enamasti vähemalt 15% projekti maksumusest ning selle suurus sõltub lisatagatise olemasolust. Üks tagatis on tavaliselt krunt, kuhu hakatakse maja püstitama, aga tihti kasutatakse ehitusperioodil ka olemasolevat eluaset n-ö lisatagatisena.

Tagatised tuleb laenu saamiseks aktsepteeritud kinnisvarahindaja poolt hinnata. Maja püstitamiseks valitud kinnistu eksperthinnang peaks sisaldama nii hetke kui ka tuleviku turuväärtust. Hetke turuväärtus annab teadmise, kui palju krundi vastu on võimalik laenu anda, ning tuleviku turuväärtus hinnangu, kui palju maksab kinnistu siis, kui sellele on maja püstitatud. Tuleviku turuväärtus on ka omanikule oluline hindamaks, kas maja soetusmaksumus koos krundiga on väiksem või suurem ning kas lisatagatise vabastamine ilma laenu osalise tagasimaksmiseta on võimalik.

Kui projekti kalkulatsioon on detailne, omafinantseering olemas ja ehitusetapid selged, siis annab see selguse, kas, kui palju ja millal on võimalik laenuraha kasutada. Laenu taotlemist tuleb alustada taotluse esitamisest ning olla valmis ka selleks, et peale sissetuleku küsitakse tagatiste eksperthinnanguid ning maja pakkumist, mis sisaldab ka infot raha liikumise kohta.