Kinnisvaramaks võib kohalikele omavalitsustele tuua kaasa liigsuure halduskoormuse

Eestis on kohalike omavalitsuste (KOV-de) maksutulu osakaal üldvalitsuse maksutuludest OECD riikide hulgas kõige väiksem – 2016. aastal oli see meil ...