Kepler Cheuvreux: Stora Enso suurepärane positsioon

Kuigi Stora Enso siseneb 2020 aastasse üldiste langevate hindadega, ei ole analüütikud üleliia murelikud.