Kaotasime III samba pensionifondide väljumistasud üle 55-aastastele klientidele

Alates 27. märtsist (kella 16st) saavad kõik Swedbanki III samba kliendid,  kes on jõudnud vanusesse, mil neile rakendub seadusega ette nähtud ...