Avalehele
Pankadel pole põhjust ühisrahastust peljata

Pankadel pole põhjust ühisrahastust peljata

01.08.2016

Turul jagub ruumi nii traditsioonilisele pangale kui ka uutele raha kaasamise võimalustele. Aina enam reguleeritud keskkonnas muutuvad aktiivsemaks finantsteenuste pakkujad, kelle tegevust (veel) ei litsentseerita. Sellised teenusepakkujad võib jagada kaheks: efektiivsete ja mugavate makselahenduste pakkujad ning ühisrahastus.

Panga konkurendid

Traditsioonilist finantsvahendust ohustavad ennekõike makselahenduste pakkujad. Sellise teenusega on lihtne turule tulla: ettevõtted ei ole kapitalimahukad ning saavad oma lahendused luua uutele tehnoloogilistele võimalustele tuginedes. Ühisrahastuse võib omakorda jagada jämedalt kolmeks – heategevus, omakapitali finantseerimine ja laenud. Neist kolmest konkureerib pangandusega kõige tugevamalt laenuvahendus. Varem või hiljem tekivad paraku ka laenukahjumid ning see toob kaasa ühislaenamise reguleerimise või muutub see mitteprofessionaalsetele turuosalistele liiga riskantseks.

Omakapitali rahastamine on sootuks teistsugune valdkond – see loob ühelt poolt väikestele ja keskmistele ettevõtetele võimaluse kaasata omakapitali ning teisalt väikeinvestorile võimaluse investeerida Eesti majandusse. Loomulikult võib ka omakapitali kaotada, kuid erinevalt laenust ei ole omakapitalil tagasimaksmise tähtaega, millega kliendid arvestavad. Eesmärk on saada ettevõtte eduka tegevuse korral osa kasumist, mitte oodata investeeringu tagasimakset kindla aja pärast. Tuleviku rahavoogudega investeeringu tegemise hetkel ei arvestata, seega investeeritakse teistel eeldustel. Pank on valmis laenu andma ettevõtetele, kes on ühisrahastamise platvormi kaudu omakapitali kaasanud. Seda välja arvatud juhul, kui kaasatud omakapitali osakaal kasvab domineerivaks ja seega pole ettevõttel selget omanikku, kellega raskuste korral rääkida. Ühisrahastuse kaudu laenu saanud ettevõtete finantseerimisest ei ole pank huvitatud.

Ühisrahastus kui investeerimise võimalus

Seni oleme vaadanud ühisrahastusele peamiselt investeeringute vajajate poolelt. Teisel pool on inimesed, kes otsivad rahale mõistlikku ja tulusat rakendust. Kohalike ühisrahastusplatvormide turuletulek annab investoritele täiendava võimaluse paigutada raha Eesti majanduse arengusse. Ühisrahastuse kaudu omakapitali kaasamisse suhtume ettevaatlikult positiivselt, kuid sel moel laenukapitali kaasamisse mitte. Täiendav omakapitali kaasamise võimalus on teretulnud nii raha vajajate kui ka paigutajate poolel.

Artikkel avaldatud ajalehes Äripäev 1. augustil 2016.

Full disclosure: Swedbank Eesti AS teeb koostööd ühisrahastusplatvormiga Fundwise.