Avalehele
Rikkumisest teatamine aitab meil paremaks saada

Rikkumisest teatamine aitab meil paremaks saada

15.10.2016

Swedbanki-suurusel ettevõttel peab olema toimiv kord, mis aitab rikkumised avastada ja nendega tegeleda. Siseveebis on töötajatel võimalus anda reeglite rikkumisest või sellealastest kahtlustest anonüümselt teada. Näiteks võivad need olla korruptsioon või huvide konflikt. Vähesed teavad aga, et seda võimalust saab ja peakski kasutama ka siis, kui näiteks sind või su kolleegi koheldakse tööl alandavalt või kiusatakse.

„Kui märkad, et midagi on valesti, peaksid esmalt rääkima oma otsese juhi või kellegagi, keda usaldad. Kuidas toimida, kui probleem ongi seotud juhiga või on sul mingil põhjusel ebamugav avameelselt rääkida ja sel jutuajamisel poleks sinu arvates soovitud tulemust? Just sellises olukorras peaksid kasutama pangasisest intsidendist teatamise võimalust,“ selgitab Rootsi panganduse järelevalvejuht Ingrid Hård.

„Teataja võib anonüümsust eelistada ka paljudel muudel põhjustel kui vaid juhiga seotud teemad. Näiteks võib olla põhjust arvata, et intsidendist teadaandmine mõjutab su olukorda tööl halvasti. Oluline on mõista, et me ei uuri kunagi, kes kaebuse esitas. Selles võid täiesti kindel olla,“ toonitab ta.

Iga esitatud kaebuse põhjal algatatakse uurimine ja pärast selle lõppu otsustatakse, kas tuleb midagi ette võtta. Swedbanki järelevalveosakond tegeleb näiteks teemadega, mis on seotud hankeprotsessidega. Rikkumisest teataja võib olla märganud, et tarnija valiti pigem isiklike kontaktide kui pakkumiste põhjal.

Samuti on juhtumeid, kus kedagi koheldi alavääristavalt, juhtimise tase oli halb või kahtlustati altkäemaksu võtmist.

„Väärteost teatamise protseduur pole meil mõeldud vaid suurte ja tõsiste reeglite rikkumise puhuks. Ka väikesed nüansid võivad olla märgiks mõnest suuremast ja süsteemsemast probleemist. Näiteks võib keegi tunda, et teda või mõnda tema kolleegi koheldi alandavalt Kui keegi märkab väärtegu, tuleks sellest lihtsalt teada anda. Parem teatada liiga tihti, kui jätta üldse teatamata,“ kinnitab Ingrid.

Kuidas intsidendist teavitada?

Siseveebis on rubriik nimega “Whistle Blowing”, millest leiad vormi, mis tuleb täita ning aadressi, kellele see saata.

Märksõnad: Siseinfo