Avalehele
Avame turge – Suurbritannia

Avame turge – Suurbritannia

06.10.2016

Eelmise suure majanduskriisi kogemus näitas, et orienteerumine ühele-kahele väiksele turule võib tähendada ettevõtja jaoks väga suurt riski ning väheseid kasvuvõimalusi. Seetõttu on uute turgude leidmine Eesti ettevõtjate jaoks kujunenud oluliseks teemaks. Võimalusterohkeks, ent keeruliseks turuks on Suurbritannia.

Eesti ekspordist liigub Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki vaid ca 3%. Võrdluseks: 1920-ndatel oli tegu Eesti jaoks kõige olulisema turuga, mis moodustas 1/3 kogu ekspordist!

Iga kümnes ettevõtja sihib UK-d

Swedbanki kevadine tööstusuuring näitas, et Suurbritannia turule sisenemise on seadnud eesmärgiks tervelt 11% küsitlusele vastanud Eesti ettevõtjaist.

6. oktoobril Swedbanki ja EAS-i koostöös toimunud seminaril „Avame turge: Suurbritannia“ arutati Eesti ettevõtjate šansside üle UK turule sisenemisel ja laienemisel. Brexit ehk Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust oli seminari üks peateemasid.

Brexit teeb ettevaatlikuks

Suurbritannia suursaadik Eestis, Theresa Bubbear rääkis, et Brexiti täpne vorm ja tulemus on praegusel hetkel veel ebaselge. Suursaadik rõhutas, et kõigele vaatamata läheb elu edasi ja Suurbritanniasse tehakse märkimisväärseid investeeringuid ka pärast Brexiti otsust ning turg on jõukas ja mängib maailma majandusruumis kaalukat rolli.

Briti-Eesti Kaubanduskoja president, James Oates tõdes, et nael langes vastu USA-dollarit viimase 31 aasta madalaimal tasemel, mis ühest küljest edendab kohalikku eksporti ja loob investoritele võimalusi varade ostmiseks Suurbritannias. Teisalt püüavad ettevõtjad ja finantsinstitutsioonid sedasorti ebaselgeid olukordi vältida. Oates näeb Eesti ettevõtjate võimalusena näiteks Tallinna ja Londoni finantskeskuste ühendamist läbi ühise platvormi. Eestlaste pakutavad e-lahendused ja e-teenused on Suurbritannias kõrgelt hinnatud. Sealsele turule sisenedes võiks ettevõtja püüda oma tootega pakkuda brittidele tuge nii Brexitiga toimetulekul kui ka peale seda, leida selline teenus või toodet, mida kohalikud vajavad.

Seminaril kõneles ka Timo Hermlin AS-ist Palmako, mis juba aastaid Suurbritanniasse freespuittooteid ja aiamaju müüb. Hermlin iseloomustas Suurbritannia turgu kui väga mitmetasandilist: kasutatakse nii faksi kui ka mobiiliäppe. Palmakole on Suurbritannias edu toonud järjepidevus ja pealehakkamine. Hermlini sõnul on oluline turgu mõista, trendidega kaasas käia ja endale aru anda, et tulemuste saavutamine võtab aega.

Suurbritannias on ca 65 miljonit elanikku, riigi ekspordist ca 80% moodustavad teenused. Eriti olulisel kohal on finantsteenused, aga ka teadus- ja haridussektor. Sealsele turule sisenemisel on kindlasti peamiseks väljakutseks oma toote või teenuse võimalikult täpne positsioneerimine.

Ettekanded Suurbritannia ekspordiseminarilt: