Avalehele
Eesti tööstuse tehnoloogiainvesteeringud lähiaastatel kasvavad

Eesti tööstuse tehnoloogiainvesteeringud lähiaastatel kasvavad

Swedbanki läbi viidud uuringust selgus, et tööstusettevõtted planeerivad tänavu investeeringute eelarvet kasvatada keskmiselt 5,3 protsenti, kuid keskmised ja väiksemad tööstused planeerivad investeeringute märkimisväärselt suuremat kasvu. Iga viies euro investeeritakse uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, et tõsta ettevõtete konkurentsivõimet.

Kokku planeerisid uuringus osalevad ettevõtted, mis moodustavad ligi kolmandiku Eesti töötlevast tööstusest, käesoleval aastal investeerida rohkem kui 251 miljonit eurot. Keskmisest oluliselt julgemaid investeeringuid planeerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kus investeeringud kasvavad vastavalt 17 ja 35 protsendi võrra. Investeeringuid pärssivate teguritena tõi 69% ettevõttest välja ebakindlat majanduskeskkonda. Samuti takistavad investeeringuid omavahendite puudus ja laenukapitali hind.

Kaheteistkümnel järjestikusel aastal läbi viidud Swedbanki tööstusettevõtete uuringus on ettevõtete investeeringute eesmärkides olnud seni kõige olulisem efektiivsuse kasvatamine. Tulenevalt majanduskeskkonnast on tänavu mahtude kasvatamise olulisus investeeringutes mõnevõrra taandunud ning kasvamas on ettevõtete investeeringud tootearenduseks, keskkonnasäästlikkuse kasvatamiseks ning uutele turgudele sisenemiseks.

Tehnoloogilise taseme tõstmiseks ehk automatiseerimise ja digitaliseerimise eesmärgil kulutavad tööstusettevõtted keskmisena 19 protsenti investeeringute eelarvest. Aktiivsemaks on muutunud keskmise suurusega ettevõtted, kes suunavad automatiseerimiseks iga kolmanda investeeritava euro. Alla kümne miljoni eurose käibega ettevõtete puhul suunatakse automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks veerand investeeringute eelarvest, suurettevõtete puhul jääb vastav näitaja käesoleval aastal 16 protsendi juurde.

„Iseseisvalt tehnoloogiasse investeerimise kõrval on hoogu sisse saamas ka koostöö traditsiooniliste ja uue majanduse start-up ettevõtete vahel,“ ütles Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe. „Selles osas eristuvad positiivselt ehitusmaterjalide sektor ning masinatööstuse ettevõtted, kus iga viies uuringus osalenud ettevõtte on asunud koostööle iduettevõtetega, et leida võimalusi ettevõtte protsesside digitaliseerimise täiustamiseks.“

Samuti tõstis Kirsimäe esile, et aastaid on olnud tööprotsesside automatiseerimise esikohal puidutööstus, kus keskmisena on automatiseeritud 44 protsenti tööprotsessidest. Digitaliseerimise puhul on pikemaajaliselt näha positiivset trendi ehitusmaterjalide tööstuses, kus uuringus osalenud ettevõtete keskmine protsesside digitaliseeritus on aasta-aastalt tõusnud ja küündis käesoleval aastal 47 protsendini.

Kirsimäe selgitas, et kuna tehnoloogiate areng on kiire ja nende rakendamise võimalused tööstuses kasvavad, on oluline mõista uute tehnoloogiate võimalusi ning jätkata ettevõtete konkurentsivõimet kasvatavate investeeringutega. Keeruline olukord majanduses ja tihenev konkurents muudavad efektiivsuse kasvatamise tööstuses veelgi olulisemaks. „Kuigi euribori kasv pikendab investeeringute tasuvusaegasid, on täpselt sama mure ees meie tööstusettevõtete konkurendid välisturgudel, mistõttu on konkurentsivõime kasvatamiseks vajalike investeeringute tegemiseks alati õige aeg.“

Uuringu tulemuste põhjal on muutunud ka tehnoloogiad, mille kasutuselevõttu planeeritakse ning üha enam vaadatakse senisest innovaatilisemaid lahendusi. Näiteks 45 protsenti tööstusettevõtetest planeerib järgneva kahe aasta jooksul investeeringuid digitaliseeritud targa lao lahendustesse ja 29 protsenti soovib kasutusele võtta 5G lahendusi. Kui ChatGPT kasutamisest räägitakse palju, siis on tähelepanu alt välja jäänud, et tervelt 27 protsenti tööstusettevõtetest plaanib kasutusele võtta masinõppe lahendusi oma klientidele väärtuse loomisel ja efektiivsuse kasvatamisel. Ettevõtete fookuses on jätkuvalt ka tööstusrobotite kasutuselevõtu kiirendamine ja trendina on aasta-aastalt kasvamas investeeringud e-poe lahenduste kasutamiseks, millega tegeleb täna 18 protsenti tööstusettevõtetest.

Swedbanki tänavu märtsis ja aprillis läbi viidud tööstusettevõtete uuringus osales kokku 257 ettevõtet, kus töötab kokku ligi 25 000 inimest. Uuringus osalenud ettevõtete aastane koondkäive on 5,4 miljardit eurot.