Avalehele
Hirm lahustub läbi tegutsemise – kuidas jõuda oma ettevõtteni?

Hirm lahustub läbi tegutsemise – kuidas jõuda oma ettevõtteni?

Ettevõtlusega alustamine tundub tihti hirmutav ning esimese sammu tegemisel on hulk takistusi. Kogumispäeviku podcast’is jagas ettevõtja, mentor ja koolitaja Sirle Truuts kuulajatega ettevõtlusega alustamise hirme ning rääkis sellest, kuidas saada vajalikku enesekindlust. 

Koondasin kokku ta peamised tähelepanekud, mis võivad Sindki ettevõtlusega alustamise teekonnal abistada.

Ettevõtluse hirmud ja takistused

Ettevõtlusega alustajad nimetavad peamise takistusena hirmu ebaõnnestumise ees. Sagedasti püüeldakse perfektsionismi, peljatakse turvatunde puudumist ja kardetakse maine või usaldusväärsuse kaotamist.

Ettevõtlusse hüppamiseks on turvatunne äärmiselt oluline. Kui on olemas isiklik turvatunne ehk raha ning toeks väga tugevad lähisuhted, siis julgetakse ka rohkem katsetada ja kaalukamaid otsuseid vastu võtta. Ettevõtlus ei ole riskimine, vaid pigem piiride kompamine ja lahenduste katsetamine. 

Muide, üks viis ettevõtlusega alustada on põhitöö kõrvalt, sest siis ei pea kohe tundmatusse vette hüppama. Nii saab tasapisi selgust, kas ettevõtlus sobib ja idee toimib. Hirm lahustub ainult siis, kui tegutseda!

Samm-sammult alustamine

Ettevõtlusega alustamine jagatakse kolme etappi.

  1. Psühholoogiline etapp tähendab enda mõtte ettevalmistamist. Küsi endalt kaks küsimust: kas ma olen ettevõtluseks valmis ning miks ma hakkan ettevõtjaks. Tihtipeale on miks-küsimusele vastus väga selge – on tarvis raha. See on väga hea põhjus, aga toimib tugeva motivatsioonina vaid lühikest aega. Mõtiskle, mis hoiaks sind oma ettevõtte juures pikas plaanis.
  2. Kliendist lähtumine tähendab oma toote või teenuse ülesehitamist kliendi vajadusest lähtudes ning rõhuga tulu teenimisel ja kasumil. Alustavad ettevõtjad jätavad selle etapi tihti vahele, sest on oma äriideesse kiindunud, idealiseerivad seda ega taju, et klient ei pruugi olla nõus selle eest maksma.
    Teenust või toodet arendades on äärmiselt oluline kliendi probleeme ja vajadusi mõista. Selleks on ainuõige suhelda inimestega. Kõige parem on koostada 50-100 vastajaga küsitlus (kasvõi Googel Formsis) ja seda näiteks sotsiaalmeedias levitada, et saada ülevaade, kas klientide jaoks üldse probleem eksisteerib.
  3. Juriidiline tähendab ettevõtlusvormi valikut. Alustavad ettevõtjad jätavad tihti eelmised etapid vahele ja asutavad kohe ettevõtte ära, et oleks sümboolselt algus tehtud. Halvimal juhul võib sellisel juhul aga selguda, et klientidel pole selle vastu huvi või puudub lahendamist vajab probleem – ning ettevõte, millega pole midagi peale hakata või mis osutub lisastressiallikaks, jääbki lihtsalt riiulile seisma.

Ettevõtluse eesmärk peab olema tulu teenimine. Seega võiks enne selle asutamist ennast psühholoogiliselt ette valmistada ning lähtuda lahendust vajavad probleemi piiritlemisest ja klientide soovidest, et eesmärki saavutada.

Kokkuvõtteks, hoia meeles, et ettevõtluseks pole sa kunagi päriseks valmis – sa pidevalt õpid, kohaned, muudad ning see ongi normaalne.