Avalehele
Kuidas koostada lepinguid ja millal kaasata jurist: soovitused alustavale ettevõtjale

Kuidas koostada lepinguid ja millal kaasata jurist: soovitused alustavale ettevõtjale

Üks on kindel: ettevõtlusega alustava inimese ellu hakkab tasahilju üha enam hiilima juriidilisi küsimusi. Kuidas teha koostööpartneriga asjakohaseid lepinguid? Kuidas veenduda, kas ettevõte vajab tegevusluba? Need on vaid mõned näited küsimustest, millele tuleb alustajatel ühel hetkel vastused leida. Anname oma kogemuse põhjal alustavale ettevõtjale viis nutikat soovitust, millal tegutseda iseseisvalt ja missuguste küsimuste korral tasuks kaasata ekspert.

Maksudega seonduv on esialgu keeruline

Sageli on alustava ettevõtja esimesteks juriidilisteks küsimusteks kõik, mis seondub raamatupidamise ning maksude deklareerimise ja tasumisega. Tõepoolest, kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad on raamatupidamiskohustuslased. Niisiis tasub alustaval ettevõtjal juba algusest peale viia end kurssi põhiliste maksuküsimustega, sest sõltumata sellest, kas tegeled raamatupidamisega ise või kasutad selleks abi, vastutab ettevõttes raamatupidamise korraldamise eest ikkagi just juhatuse liige.

See kõik võib just sel põhjusel esialgu tunduda hirmutav, kuid oluline on meeles pidada, et Sa ei ole üksi. Maksu- ja Tolliamet on küll asutus, kes tegeleb peamiselt maksude kogumisega ning nende tasumise üle arvestuse pidamisega, kuid mitte ainult – sealt saab küsida juba ennetavalt ka nõu. Maksu- ja Tolliameti klienditoe poole saab pöörduda nii e-posti, telefoni kui ka e-keskkonna kaudu.

Raamatupidamisteadmiste mõttes võib alustuseks marjaks ära kuluda kolleeg Anna Kõutsi asjalike nõuannetega artikkel.

Veendu tegevusloa vajalikkuses

Juba enne oma ettevõtte loomist tasub uurida, kas toote või teenuse pakkumiseks läheb tarvis tegevusluba. Nimelt on Eestis erinõuetega tegevusalasid, näiteks turism, toitlustus või ehitusvaldkond, kus tegutsemiseks on tarvis taotleda tegevusluba või esitada majandustegevusteade. Seejuures peab loakohustusega ettevõtjal olema tegevusluba juba enne tegevusalal majandustegevuse alustamist. Siinkohal on suureks abiks Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori otsingusüsteem, kus erinõuded kuvatakse tegevusala detailandmetes.

Sageli peavad ettevõtjad arvestama lisaks kohaliku omavalitsuse nõuetega. Näiteks võib omavalitsuse luba olla tarvis uue ehitise ehitamiseks, üritust korraldades parkimiskorralduse määramiseks või reklaamide püstitamiseks. Kahtluse korral tasub võtta ühendust omavalitsuse spetsialistidega, kes oskavad alustavat ettevõtjat kõige täpsemalt nõustada.

Jäta igast kokkuleppest maha kirjalik märk

Üks lihtsamaid, ent samas universaalsemaid nõuandeid alustavale ettevõtjale on jätta kõikidest kokkulepetest maha kirjalik märk. Olgu selleks tehing tarnijaga või lubadus kliendile – eelista alati kokkuleppe sõlmimist kirjalikult, või vähemalt näiteks e-kirja, tekstisõnumi või Messengeri vestluse teel. Ehkki suulised kokkulepped on seaduse järgi lubatud, siis on hiljem nende tingimuste tõendamine ääretult keeruline – ja praktikas sageli võimatu.

Sama reegel kehtib kõikvõimalike tehingute eest tasumise kohta: kui võimalik, eelista pangaülekandeid, sest see aitab tehingust jälje maha jätta (näiteks ülekande selgitus võiks viidata konkreetsele tehingule).

Kokkuvõttes ei taga ükski kirjalik leping seda, et teine osapool oma kohustusi korrektselt täidab, ent kirjalikel märkmetel on roll just sinu kui ettevõtja õiguste tagamisel. Kui tekib hilisemaid vaidlusi, on oma väiteid märgatavalt lihtsam tõendada.

Loe ettevõtjatele jagatud teavet

Kas oled kuulnud veebilehest Jurist aitab? Sellel lehel pakutakse riigi toel Eesti inimestele õiguslikku esmanõu. Lehel on ka just ettevõtjale suunatud moodul, kust leiab baasinfona ettevõtja õigusi, kohustusi ja vastutust puudutavat teavet. Näiteks on seal juhised ettevõtluse alustamiseks vajalike dokumentide kohta, samuti leiab infot ettevõtte registreerimisest ja selle kuludest.

Kuna portaali kaudu on ka inimestel endil võimalik juristile küsimusi esitada, avaldatakse vastused hiljem rubriigis „Kiirelt kätte“ ning leiab sealt teavet näiteks ettevõtetevaheliste tehingute, toitlustusettevõttele kehtivate nõuete või omanikevaheliste lahkhelide kohta. Vägagi võimalik, et küsimuse, millele sina parajasti vastust otsid, on mõni teine ettevõtja juba juristile esitanud ja ka vastuse saanud.

Juristi kaasamine aitab keskenduda äriliselt olulisele

Juriidiliste küsimuste tekkimisel tasub peatuda ja mõelda: kui palju aitaks juriidilise meelerahu leidmine keskenduda sul ettevõtte arendamisele? Lõppude lõpuks võib tundide kaupa iseseisvalt nokitsemise asemel olla palju mõistlikum konsulteerida juristiga, kes jätab sulle võimaluse keskenduda äriliselt olulisele tegevusele. Spetsialistiga konsulteerimine aitab tagada, et koostatud lepingud lähtuvad just alustava ettevõtja spetsiifikast ja -huvidest ning hilisemate vaidluste korral tunned ka sina end oluliselt kindlamalt.

Korrektsus ja punktuaalsus on ettevõtte edus sageli määrava tähtsusega, seetõttu ei tasu keerulistes küsimustes nõu küsimise pealt kokku hoida. Kokkuvõttes võib näiliselt soodsama hinnasildiga tee ehk üksi nokitsemine hoopis kallimaks osutuda. Kui tunned end ebakindlalt, võta juriidikat kui arsti juurde minekut: sind on märgatavalt lihtsam abistada, kui pöördud spetsialisti poole enne probleemi ilmnemist. Ära oota haiguse tekkimiseni, vaid proovi seda ennetada!

Swedbankis on äriga alustamine lihtne. Tule vaata lisa meie alustava ettevõtte lehelt.