Avalehele
Kuidas värvata oma ettevõtesse talente?

Kuidas värvata oma ettevõtesse talente?

Tuleviku tööturu oluline väljakutse on mõista talentide ootuseid ja vajadusi ning pakkuda neile huvitavat ja arendavat tööd. Kuidas aga konkureerida talentide värbamisel idufirmadega, kellel on sageli kopsakam motivatsioonipakett?

Tugevad tegijad väärtustavad tugevaid tööandjaid. See, mida keegi oma tööandja juures hindab, võib olla väga erinev. Laias laastus peaks organisatsioonis olema kaetud põhivaldkonnad – oluline on inimeste arengut toetada, anda neile vastutust ja tagasisidet soorituse kohta ning usaldada. Iga inimene tahab end tööalaselt tunda vajaliku, eduka ja hinnatuna.

Seda kõike saavad idufirmade kõrval pakkuda ka tavaettevõtted.

Talentide värbamisel tuleks silmas pidada seda, mis inimesi motiveerib ja milliseid talente tahetakse ettevõttena värvata? Maailm liigub selles suunas, kus inimeste loomulike võimete äratundmine ja neile huvitava, põneva ja võimetekohase töö pakkumine on võtmeküsimus. Üha olulisem on vaadata ka tööjuhendist kaugemale ning üritada kujundada individuaalseid töökohti.

Tihtipeale pelgavad suurettevõtted, et nende väärtuspakkumine jääb miljoneid kaasanud idufirmadele alla ja seetõttu pole võimalik ka talentide nimel võidelda. Ent kas kõik ettevõtted üldse võistlevad ühtede ja samade talentide pärast?

Erinevas elufaasis ja profiiliga inimesed

Usun, et tegelikult ei pea korporatsioonid, avalik sektor ja teised ettevõtted idufirmadega talentide nimel võistlema. Igaühel neist on omad tugevused ja erinevatel eluetappidel vajavad inimesed erinevat laadi töökultuuri-ja keskkonda. Inimesed tahavad tulla tööle sinna, kus neist hoolitakse, kus on sõbralik ja toetav töökultuur, kus ei esine töökiusamist. Töökultuuri ja keskkonna taga on alati tugev juhtimiskultuur.

Näiteks suurte ettevõtete tugevuseks on stabiilsem keskkond, mis võimaldab inimesel sihiteadlikumalt oma karjääri planeerida. Kui üks koht ammendab, siis on tal võimalus ümber õppida, liikuda horisontaalselt või vertikaalselt ja teha rahvusvahelist karjääri.

Tavaettevõtted ei pruugi olla võimelised juurutama startupilikku kultuuri, küll aga on võimalik pakkuda paindlikku tööaega ja kaugtöö tegemise võimalust. Kui töö-ja eraelu on tasakaalus, siis on kokkuvõttes kõik õnnelikumad ja tööalaselt rahulolevamad. Paljuski aitab seda saavutada meeskonnavaim ja tiimitöö, milleni jõutakse eelkõige siis, kui inimesed mõistavad, mille nimel nad töötavad. Kui mõistetakse eesmärke, mille suunas koos liigutakse ja nähakse enda osa selle eesmärgi saavutamisel, ollakse ka motiveeritumad. Kui eesmärk on hajus, pole selgelt määratletud, siis mõjutab see ka inimeste motivatsiooni. Tööandjate jaoks on üha olulisem ka oma inimeste vaimsesse ja füüsilisse tervisesse panustada. Kui varem niivõrd palju tähelepanu vaimsele tervisele ei pööratud, siis täna on see töö intensiivistumise tõttu üha olulisem ja tööandjatel ka suurem vastutus seda jälgida. Tänu tehnoloogiale on meil võimalik tööd teha igal pool ja igal ajal, mistõttu on oluline rääkida tasakaalu hoidmisest ja õpetada töös pause tegema.

Näiteks Swedbankis võimaldatakse töötajatele psühholoogi või terapeudi vastuvõtte, aga ka füsioterapeudi konsultatsiooni. Inimese tervise teemadega tuleb tegeleda, et nad ei jõuaks läbipõlemiseni, sest siis on juba hilja. Oma inimeste toetamiseks soovitame võtta kasutusele ka karjääri-coachingu, olgu tegemist majasisese coachinguga või välise partneriga – näeme, et see aitab inimestel uusi suundi seada ja tööalaselt ette tulevate takistustega toime tulla.

Töötajad kui saadikud

Iga ettevõte, kes tahab talentide jaoks olla atraktiivne tööandja, peaks esmajoones tegelema oma organisatsioonikultuuriga. Talendid tahavad innovatsioonile orienteeritud keskkonda, kus ollakse uutele ideedele avatud ja kus aktsepteeritakse nii riskimist kui ka eksimist. Toetav töökultuur aitab tänapäeval hakkama saada, individualistlik ettevõtteid edasi ei vii.

Lõpetuseks, kõige olulisem on mõista – üksnes oma inimesi arendades ja toetades, areneb ka ettevõte. Olemasolevad töötajad on talentide värbamisel üheks oluliseimaks lüliks. Nemad ongi sinu ettevõtte saadikud, kellesse panustamine on võtmeküsimus.

 

Vaata lisaks: