Eesti haridussüsteem ei suuda, pole kunagi suutnud ja ei hakka ka tulevikus suutma koolitada kõiki inimesi, keda on tööjõuks vaja

Tööjõuturu olukord ja tööandjate vajadused on viie aastaga tundmatuseni muutnud.