Avalehele
Olavi Lepp: tippjuht peab ebavõrdsuse klaaslae teadlikult eemaldama

Olavi Lepp: tippjuht peab ebavõrdsuse klaaslae teadlikult eemaldama

Mõttekoja Praxis korraldatud konverentsil  „Naised poliitikas: murdes võimustereotüüpe“ esinenud Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp rõhutas, et erineva taustaga inimesed on suur väärtus igas ettevõttes ja tippjuhtide ülesanne on mitmekesise meeskonna teadlik tekitamine.

„Ärisektoris on samad väljakutsed mis poliitikas: kuidas leida üles talendid, mitte ainult soo, aga ka muude tunnuste põhjal erinevate inimeste seast. Meie ettevõte tegeleb sellega samamoodi. Mina leian, et ülevalt poolt peab neid klaaslagesid teadlikult eemaldama ja viima kogu organisatsiooni sõnumi, et tahame igast üksusest leida talente igast soost, rahvusest jne,“ rääkis Lepp.

Lepp lisas, et töö- ja eraelu tasakaalu poole peab pürgima nii naiste kui ka meeste puhul. „Meil kõigil on kodud ja keegi meist ei peaks töötama 24 tundi ööpäevas. Ka isad peavad minema koju laste juurde. Küsimus on töö- ja eraelu vahel balansi leidmises laiemalt,“ ütles ta.

Tuleviku osas on Lepp optimistlik, sest noor põlvkond on juba modernsemate vaadetega ning tõstatab iseseisvalt võrdsuse ja eraeluga seotud küsimusi. Samas ei välistaks ta mitmekesisuse suurendamiseks juhtide seas kasvõi ajutiselt sookvootide kasutamist, sest börsiettevõtete nõukogudes on kvootide abil õnnestunud saavutada parem tasakaal.

Praxis uuris vahemikus 2019-2020 naiste osalust Eesti poliitikas, küsitles poliitikuid ning analüüsis poliitikute kajastamist meedias. Uuringust selgus, et ühiskonnas levinud stereotüüpsed soorollid mõjutavad naiste ja meeste käitumist, väärtustamist ja kohtlemist poliitikas. See omakorda mõjutab naiste võimalusi ja motivatsiooni tegutseda tipp-poliitikas. Projekti läbiviimist rahastasid Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm aastateks 2014-2020, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Sotsiaalministeerium ja Swedbank AS.

Konverents on täismahus järelvaadatav Praxise kodulehel. 

Vaata lisaks:

Märksõnad: Mitmekesisus, Olavi Lepp