Avalehele
Swedbank pakub koostöös Arbonicsiga uue metsa istutamise laenu

Swedbank pakub koostöös Arbonicsiga uue metsa istutamise laenu

Swedbank alustas 15. juunist koostööd kohaliku iduettevõttega Arbonics. Swedbank pakub maaomanikele uue metsa istutamiseks ärilaenude tavapärasest tasemest soodsamat finantseerimist ning Arbonics võimalust teenida lisatulu sertifitseeritud süsinikukrediitide müügist.

Uue rohelise laenu puhul kaasatakse finantseerimisprojekti idufirma Arbonics, mis analüüsib konkreetsete kinnistute süsiniku sidumise potentsiaali ja sõlmib lepingu maa kaasamiseks süsiniku sidumise projekti. Swedbank pakub maaomanikule uue metsa rajamiseks soodustingimustel laenu intressiga 1,49%, millele lisandub kuue kuu euribor.

„Ainuüksi Swedbanki tänaste klientide hulgas on sadu või isegi tuhandeid maaomanikke, kelle maast mingi osa on liiga kivine, niiske või muidu põllumajanduseks ebasobiv ja kasutusest väljas,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse ESG valdkonnajuht Mihkel Tamm. „Uue laenuga pakume uut lahendust, sest liites kokku kõik erinevate kinnistute kasutuseta maatükid võib tekkida arvestatav metsaala, mis annab maale hoopis suurema väärtuse ja omanikule täiesti arvestatava lisatulu teenimise võimaluse. Soovime pangana sellele kaasa aidata pakkudes tavapärasest märksa soodsamaid tingimusi, sest uut metsa ei ole kunagi liiga palju.“

Arbonicsi ühe asutaja ja juhi Kristjan Lepiku sõnul võib süsinikukrediitide müük tuua maaomanikule ühe raietsükli jooksul lisatulu suurusjärgus 10 000 eurot hektari kohta. Süsiniku sidumise mõõdetavaks muutmine on midagi, mille eest ettevõtted on valmis maksma, sest see aitab tasakaalustada ettevõtete enda süsiniku jalajälge. „Olenevalt maatüübist, puiduliigist ja muudest detailidest on iga metsa süsiniku sidumine mõnevõrra erinev aga isegi kui täna on vabatahtliku süsinikuturu hinnad hüplikud, siis pikas perspektiivis eeldame, et see tulu isegi kasvab.“

Mihkel Tamme sõnul on uue metsa istutamise laenu tagamõte aidata maaomanikel teha nii keskkonna kui ka äri mõttes jätkusuutlikke otsuseid. „Selleks, et kliimasõbralikud lisainvesteeringud muutuks maaomanike hulgas igapäevaseks, peavad need olema ka lühiajaliselt kasumlikud. Paremate laenutingimuste pakkumine koos süsinikutulude teenimisega on kindlasti hea näide kõigile osapooltele kasulikust tuleviku ärimudelist.“

Arbonics kasutab metsaomanike süsiniku sidumise tõestamiseks nii kaugseire vahendeid nagu sateliitpildid ja LIDAR tehnoloogia kui ka kohapeal mõõtmist. Mõõdetakse, kui palju puud on kasvanud ja seega süsinikku sidunud. Selle põhjal väljastatakse süsinikukrediite, kus üks süsinikukrediit on võrdne ühe tonni seotud süsinikuga.

Swedbanki poolt väljastavate uue metsa laenudel on kindlad nõuded, mida peab laenuperioodi jooksul täitma. Nõuded vastavad Euroopa Komisjoni säästva rahastamise tegevuskavas ja Euroopa Liidu taksonoomia määruses sätestatud tingimustele. Uue metsa rajamiseks sobib maa, kus viimased kümme aastat ei ole raiet teostatud ning tänane väheväärtuslik maa saab uue kasutusotstarbe metsamaana. Metsastamiseks ei sobi ka looduskaitseliste piirangutega maa või väärtuslik põllumaa.

Juriidilistele isikutele pakutava laenu marginaal on 1,49%, millele lisandub kuue kuu euribor, kuni septembri lõpuni erakorraliselt 0% marginaal. Laenuleping koostatakse viieks aastaks koos refinantseerimise võimalusega kuni kolmkümne aastase graafikuga. Laenu minimaalne summa on 7000 eurot.

Märksõnad: Arbonics, Jätkusuutlikkus