Avalehele
Swedbank tähistab ülemaailmset tolerantsuse päeva

Swedbank tähistab ülemaailmset tolerantsuse päeva

16. novembril tähistatakse ülemaailmset tolerantsuse ehk sallivuse päeva, mille käigus proovitakse suurendada üldsuse teadlikkust sallimatuse ohtudest. Swedbank soovib päeva raames tuua rohkem tähelepanu sallivusele Eesti ühiskonnas.

„Iga Eesti inimene peaks töötama selle nimel, et meie ühiskonnas oleks rohkem sallivust ning üksteise mõistmist,“ kommenteeris Swedbanki personalijuht Ülle Matt. Swedbank juhib täna sallivuse päeva raames tähelepanu kõikide inimeste võrdsusele ning empaatia näitamisele, olenemata sellest, kas mõistetakse üksteise kultuuri, käitumist või mõtteviisi.

Tolerantsuse päeva on peetud alates 1995. aastast, märkimaks Mahatma Gandhi 125. sünniaastapäeva. Sallivuse päeva raames võtsid 1995. aasta 16. novembril ÜRO liikmesriigid peaassembleel vastu Sallivuse põhimõtete deklaratsiooni, milles kinnitati, et sallivus ei ole vaid leplikkus, vaid pigem aktiivne suhtumine, mille aluseks on inimõiguste ja igaühe põhivabaduste tunnustamine. Päeva tähistamisega julgustatakse sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride, tsivilisatsioonide, inimeste ja organisatsioonide vahel.

„Ainult dialoog, vastastikuse sallivuse suurendamine ja üksteisega arvestamine aitab meil vähendada ühiskonda lõhestavaid stereotüüpe ning hoiakuid,“ jagas Ülle Matt. Swedbank on pühendunud sallivuse põhimõtete elluviimisele ning edendamisele ka oma igapäevatöös. Swedbank ei diskrimineeri kedagi usutunnistuse, rahvuse, soo, vanuse, seksuaalse orientatsiooni või erivajaduse alusel ning julgustab ka teisi rohkemale tolerantsusele.

Kuidas Swedbank mitmekesisust toetab võib rohkem lugeda siit. Võta osa ka tasuta ürituste sarjast “Mitmekesisuse Akadeemia”, mille käigus jagame nõu ja parimaid praktikaid ettevõttes mitmekesisuse valdkonna arendamiseks.

 

 

Märksõnad: Mitmekesisus