Avalehele
Swedbanki ja EstBANi ühine koolitussari lõi uusi äriingleid

Swedbanki ja EstBANi ühine koolitussari lõi uusi äriingleid

Eesti Äriinglite Assosatsioon ehk EstBAN ja Swedbank korraldasid 2022. aasta kevadel ühise ingelinvesteeringute programmi. Koolitussarjas osalenud investorite hinnangul on iduettevõtetesse investeeringute tegemine võrreldes tavamajanduse ettevõtetega niivõrd erinev, et omal käel alustamine ja selle juures mõistlike otsuste tegemine on üpris keeruline.

Aprillis alustab Äriinglite meistriklassi uus lend, kuhu saab registreerida Swedbanki kodulehel. Ingelinvesteerimise koolitusprogrammi tutvustame Tartus sTARTUp Day raames juba 16. märtsil. Tule kohale või vaata ülekannet.

Nüüdseks mitmeid täiendavaid iduinvesteeringuid teinud Swedbanki privaatpanganduse kliendid tõdevad, et ilma EstBAN-i kogukonna toeta oleks olnud neil endil väga keeruline investeerimisväärilisi ideid hinnata.

Selle aasta alguses korraldas Swedbank startup investeeringutest huvitatud privaatpanganduse klientidele koolitussarja, et anda huvilistele rohkem teadmisi ingelinvesteeringute maailmast ja valdkondlikkest trendidest ning praktilisi oskuseid esimeste investeeringute tegemiseks. Samuti oli EstBANiga kahasse loodud programmi eesmärk tutvustada investoritele rahastust otsivaid ettevõtteid ning pakkuda võrgustikku ja uusi tutvusi EstBANi äriinglite näol.

Pikaajalise finantsnõustamise taustaga Erik Haavamäe sõnul on passiivse finantsinvestorina iduinvesteeringute teostamine ilma isiklikku kokkupuutepunkti investeeritavaga omamata keskmisel jaeinvestoril suhteliselt keeruline. „Olles ka ise olnud investeerimispanganduse ja tehingu nõustamistega seotud, siis pigem olen ma veel ühe jalaga sellest maailmast, kelle jaoks on ettevõtte väärtuse hindamise eelduseks materiaalse vara olemasolu. Kuigi immateriaalne vara on käinud alati asja juurde, siis nüüd oli vaja hoopis teistsugustest hinnangutest lähtuda,“ tõdes Haavamäe.

Haavamäe ütleb oma kogemusele toetudes, et iduvaldkonna investeeringutega tegelemine nõuab aega ja enese kurssi viimist. „Kui kogu oma töine aeg pühendada puhtalt investeerimisega tegelemisele, siis ilmselt jõuaks, aga muidu küll mitte. Et kõikidest investeeringuid küsima tulevatest ideedest parimad välja sõeluda, peaks olema tekkinud kõvasti kogemust ja ilmselt ei oleks paha kui olla keskmisest rohkem kursis IT-ga,“ kirjeldas Haavamäe.

Ka teise programmis osalenud väikeinvestori Jüri Etverki hinnangul on kogu iduettevõtete äri- ja majandusloogika niivõrd erinev, et investeerimisotsuste tegemiseks on mõistlik vähemalt esialgu teha mingis seltskonnas, kus on kogunenud juba piisavalt kogemusi. „Enne EstBANi programmi olin juba kümnesse iduettevõttesse investeerinud, kuid peale koolitussarja tekkisid täiendavad põhimõtted, mida portfelli ülesehitamisel silmas pidada,“ selgitas Etverk.

Tema sõnul aitasid iduettevõtluse vallas kogenud inimesed mõista, et eelkõige tuleb investeerida lahendamist vajavasse probleemi ja seda eestvedavasse meeskonda. „Iduettevõtluses on tavaline, et algne idee, mida tegema hakatakse, aja jooksul muutub ning mõne aasta jooksul jõutakse päris lahenduseni. Seda tuleb prospekte, pakkumisi ja müügiprognoose vaadates aktsepteerida,“ kirjeldas Etverk.

Pangandussektori kogemusega investor Valmar Aia nägi programmi suurimat kasu samuti just startup ettevõtte hindamise praktilisest poolest. „EstBANi võrgustik andis selge tõuke, et oma portfelli lisada ka iduettevõtteid. Esimeste selliste investeeringute puhul on ka hea, et investorite sündikaadis osalemisel ei pea summad niivõrd suured olema ning saab toetuda juhtinvestorite kogemusele, et omakorda ise järjest rohkem seda valdkonda tundma õppida,“ rääkis Aia.

Tänu sellele on Aia sõnul tema kui investori silmapiirile jõudnud investeerimisobjektidena rohkeim ettevõtteid, kus maastikul ka rohkem riske on hiljuti võetud. Senise kaheksa kuu jooksul tänu EstBANile esimese nelja iduinvesteeringuni jõudnud Haavamäe sõnul ei ole ka temal välistatud piisava turvavõrgu olemasolul täiendav investeerimine iduettevõtetesse praegustel ebakindlatel aegadel. „Arvestades finantsturgudel hetkel aset leidvat turbulentsi olen aga pigem jälgimas väärtustasemete korrigeerumist uuele normaalsusele,“ lisas ta.

Teinegi väikeinvestor Jüri Etverk leiab, et kriis võib pakkuda paremaid sisenemiskohti. „Selles sektoris on prognoosides alati kümnekordsed kasvud sees, aga ilmselt praegune olukord korrigeerib ka startupi faasi ettevõtete valuatsioone ning ootused muutuvad realistlikumateks,“ rääkis ta.