Avalehele
Toiduainetööstuses ei piisa enam praegustest konkurentsieelistest

Toiduainetööstuses ei piisa enam praegustest konkurentsieelistest

26.04.2018

Swedbanki tööstusettevõtete küsitlus näitab, et Eesti toiduainetöösturid peavad kõige olulisemaks konkurentsieeliseks paindlikkust, unikaalse toote olemasolu ja häid kliendisuhteid. Samas leiavad pooled vastanutest, et need ei ole ettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks piisavad. Võrreldes teiste tööstusharudega tehakse toiduainetööstuses tihedat koostööd teadusasutuste ja ülikoolidega.

Toiduainetööstus paneb rõhku teadus- ja arendustegevusele

Rohkem kui pooled sektori ettevõtted teevad koostööd teadusasutustega ja ülikoolidega. Tööstuses keskmiselt on see number 28%. On hea meel näha, et pidev lisandväärtuse otsimine on tõuganud sektori ettevõtjad koostööle partneritega teaduse valdkonnast.

Investeeringuid kavandavad peaaegu kõik küsitlusele vastanud ettevõtjad. Lisaks nähakse ette, et investeeringute maht kasvab 23,4% võrra.

Toiduainetööstuse sektori kindlustunne on tugev. Enamus vastanutest plaanib kasvatada nii käivet kui kasumit, keskmiselt ennustatakse kasumi tõusu 5,2%, mis on kõrgem kui eelmisel aastal. Samal ajal tunnetavad ettevõtjad jätkuvalt tööjõupuudust – viiest vastajast kolm peab seda probleemiks. Eelneva valguses on võõrtööjõu osakaal seda kasutavates ettevõtetes teinud aastaga hüppelise kasvu. Kui aasta tagasi oli võõrtööjõu osakaal ettevõttes keskmiselt 1,9%, siis tänavu 8,4%, mis on tööstuse kõrgeim näitaja.

Swedbank korraldab ettevõtjate abiga tööstusuuringut juba seitsmendat aastat järjest. Tänavu vastas küsitlusele 305 Eesti olulisemat tööstusettevõtet. Nende hulgas oli 40 toiduainetööstuse sektori ettevõtet, kelle kogukäive oli 2017. aastal üle 900 miljoni euro. Põhjalik ülevaade uuringu tulemustest asub siin.