Avalehele
Uus tööstuslaen paneb ettevõtte kasvama

Uus tööstuslaen paneb ettevõtte kasvama

Eesti tööstusettevõtete käive kasvas 2018. aasta esimesel poolaastal üle 6%. Eesti ekspordimaht, millest tööstus moodustab olulise osa, kasvas koguni 10%. Selle taga on kõigi eksportijate ja eeskätt tööstusettevõtete väga tubli töö!

Samal ajal tunnetab praegu iga ettevõtja, et tööjõuturg pakub väljakutseid. Töötuse määr on Eestis langenud 5% lähedale ja palgakasv püsib kiire 6-8% juures. Kahjuks ei ole tööstuses keskmisena loodav lisandväärtus (lihtsustatult kasum pluss tööjõukulud) ühe töötaja kohta väga palju kasvanud ja palgakasvu ei saa üks-ühele toodete hindadesse edasi kanda. Seetõttu on paljude ettevõtjate ees küsimus, kuidas kasvatada efektiivsust ja arendada välja tooted, mida saaks kõrgema hinnaga müüa.

Lahendused on igas ettevõttes erinevad. Pea alati eeldab aga muutus uusi investeeringuid. Olgu selleks siis toodete arendamine või automatiseerimine kulude kokkuhoiu eesmärgil. Järjest enam näeme ka, et ettevõtjad investeerivad efektiivsuse ja parema töökorralduse huvides uutesse tarkvaralahendustesse ja digitaliseerimisse.

Uus tööstuslaen muudab investeeringu võimalikuks

Oleme märganud, et teatud juhtudel võib ettevõttel olla keerukas leida sobivat finantslahendust oma plaanide elluviimiseks. Heaks näiteks on siinkohal olukord, kus laenu tagatiseks kasutatava kinnisvara hindamisväärtus on väiksem, kui sinna tehtav investeering (näiteks siis, kui tööstushooned asuvad suurematest keskustest eemal).  Samuti võib juhtuda, et hea plaani elluviimiseks napib omafinantseeringut. Nüüd on tööstusinvesteeringute finantseerimisel olemas uus lahendus, mida Swedbank koostöös KredExiga ettevõtetele pakub.

Nimelt on võimalik KredExi tööstuslaenuga finantseerida kuni 40% tehtavast investeeringust, millele lisandub panga finantseeritav osa ja ettevõtte omafinantseering. Investeeringu objektiks võivad olla kõik materiaalsetesse ja immateriaalsetesse varadesse tehtavad investeeringud, mis on suunatud tegevuse laiendamiseks, toodangu mitmekesistamiseks või tootmise ümberkorraldamiseks.

Tööstuslaen on mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:

  • seadmed ja automatiseerimine;
  • tehasehoone ost, ehitamine või laiendamine;
  • digitaalsete lahenduste soetamine ja loomine;
  • tootearendus.

Kuna tööstuses kasutav põhivara on tihti käigus enam kui 10 aastat, siis on rahavoo planeerimisel abiks maksepuhkus. KredExi tööstuslaenu  põhiosa maksetele saab võtta maksepuhkust kuni pangalaenu lõppemiseni.

Loodan, et uue lahendusega saame aidata ellu viia ettevõtete plaanid efektiivsuse kasvatamisel, mahtude suurendamisel ning uute toodete arendamisel.

Tulge ja küsige pangast täpsemalt järele!