Avalehele
Värske tööstus-uuring: praegu on hea aeg investeerida (video)

Värske tööstus-uuring: praegu on hea aeg investeerida (video)

Swedbank on Eestis unikaalset tööstusettevõtete uuringut korraldanud juba viis järjestikust aastat. Tööstuse uuring kaardistab ettevõtete käibe-, kasumlikkuse, ekspordi-, investeeringute ja tööjõuprognoose. Sel aastal toimunud uuringust selgus, et Eesti ettevõtted plaanivad lähiajal senisest rohkem investeerida, et olla konkurentsivõimelised nii kodus kui ka laienevatel välisturgudel.

https://youtu.be/9Fq8F_Ab97Y

Eksport kasvatab käivet

Uuringus osalenud 370 ettevõtet, kes nii käibe kui ka töötajate arvu poolest moodustavad kolmandiku kogu Eesti töötlevast tööstusest, on 2016. aasta suhtes mõõdukalt optimistlikud. 60% vastanuist prognoosib käibe kasvu ja pea pooled kasumlikkuse paranemist. Käivet loodetakse suurendada ennekõike eksportides, plaanides välisturgudele müüa mullusest 6% enam. Ekspordi sihtriikidest on kõigis tööstussektorites fookus pöördunud Soomelt Rootsile, mida peab olulisimaks uueks sihtriigiks 40% uuringus osalenud tööstusettevõtetest.

Kui Skandinaaviat võib juba mõnda aega pidada meie ettevõtete koduturuks, siis nüüd on sihikule võetud ka uued turud. Saksamaa kõrval tegeletakse aktiivsemalt ka Taani ja Suurbritanniaga.

Tööjõuturul muutusteta

2015. aasta lõpus oli Eestis töötuse määr 6,4%, Tallinna ja Tartu piirkonnas veel madalam. See viis eelmisel aastal keskmise palga tööstuses kiirele tõusule +5,8%. On murettekitav, et kiirelt kerkivad palgad tõmbavad alla ettevõtete kasumlikkust. Viimase nelja aasta jooksul on palgad tõstnud tööjõukulude osakaalu kogukäibest 3% ning samavõrra vähendanud ettevõtete kasumimarginaali.

42% ettevõtteist märkis, et tööjõupuudus piirab firma arengut ja valdav osa (77%) tunneb puudust oskustöölistest. Spetsialistide põud annab enim tunda puidu-, masina- ja metalli- ning trükitööstuses. Samas on eelnevate aastate investeeringud efektiivsusesse vähendanud nõudlust lihtsamate tööde järele. Sama tendents jätkub ka sel aastal.

Palgakasvu plaanivad ettevõtjad rahulikumas tempos: 2016. aastal keskmisena 3%.

Investeeringud efektiivsusse ja ka tootearendusse

Ettevõtete vabad tootmisvõimsused on viimasel kolmel aastal püsinud enam-vähem 20% piirimail. Arvestades prognoositud käibe kasvu ja sesoonsuse mõju, võib piiratud vaba tootmisvõimsus puidu-, mööbli- ja rasketööstuses hakata seatud plaane takistama.

Palkade kiire tõus ja tõsine konkurents uutel turgudel on tekitanud vajaduse suuremate investeeringute järele. Seda kinnitavad ka uuringu tulemused: investeeringuid plaanib 81% ettevõtetest. Samuti on kasvamas keskmise investeeringu summa ning enim investeeringuid on oodata puidu- ja toiduainetetööstuses.

Investeeringuid plaanitakse ennekõike efektiivsuse parandamiseks ja uue trendina teeb iga viies ettevõte investeeringuid selleks, et toota kallimaid ja keerukamaid tooteid.

Uued tuuled tööstuses

Maailmas räägitakse järjest enam neljandast tööstusrevolutsioonist, mille keskmes on töö automatiseerimine. Nüüd on värsked tuuled jõudnud ka Eestisse ja efektiivsuse parandamisel kasutavad Eesti tööstusettevõtted järjest aktiivsemalt IT-ettevõtete abi. Uuringus osalenutest on pooled ettevõtted sellega juba alustanud või plaanivad seda teha.

Teise uue trendina on lisandväärtuse tõstmiseks iga kolmas ettevõte alustanud või plaanib koostööd teadusasutustega, valdavalt ülikoolidega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tööstusettevõtete bilansid on tugevad, kuid palgasurve tööjõuturul ja eelmiste aastate vähesed investeeringud ohustavad tootjate konkurentsivõimet. Selle tulemusena tegelevad paljud ettevõtted nüüd ärimudeli muutmise ja uute investeeringutega, et tulla toime vähemate töötajatega ja toota väärtuslikumaid tooteid.

Soovitus tööstusettevõttele: 5-aastase ja lühema tasuvusajaga projektid tuleks ette võtta kohe, sest rahvusvahelises konkurentsis leiavad samad väärtuse tõusu või kokkuhoiuvõimalused üles ka konkurendid. Investeeringute tegemisel on abiks jätkuvalt madalad intressimäärad ning soodsad ehituse ja varade hinnad. See lühendab projektide tasuvusaega.